Block title
Block content

“Fâtır-ı Zülcelal'in halkettiği seyyal âlemleri, seyyar kâinatları, geçici dünyaları, nazar-ı şuhuda gösteriyoruz...” Bu cümleyi; yukarıdaki paragrafta eyyamın kastedilen süresi ve mahiyeti itibari ile nasıl anlamalıyız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Fâtır-ı Zülcelal'in halkettiği seyyal âlemleri, seyyar kâinatları, geçici dünyaları, nazar-ı şuhuda gösteriyoruz. Evet güya insanlar gibi dünyalar dahi, birer misafirdir. Her mevsimde Zât-ı Zülcelal'in emriyle âlem dolar, boşanır.”

“.., güya dünya öyle bir misafirhanedir ki, zîhayat kâinatlar ona misafir olurlar ve seyyah âlemler ve seyyar dünyalar ona gelirler, vazifelerini görürler, giderler.” (Şualar, Yedinci Şuâ)

“Hem o Kadîr-i Mutlak, herbir asrı, herbir seneyi, herbir günü bir model yaptığı gibi, rûy-i zemini, herbir dağ ve sahrayı, bağ ve bostanı, herbir ağacı birer model yapmıştır. Vakit-bevakit, taze taze birer kâinatı zeminde kuruyor, birer yeni dünyayı icad ediyor. Birer âlemi alıp da diğer muntazam bir âlemi getiriyor.” (Sözler, On Altıncı Söz)

Semaların ve arzın altı günde yaratıldığını haber veren ayet-i kerime, bu yaratmanın her bir safhası tamamlandığında ikinci bir safhaya geçildiğini, böylece bu âlemin birbirini takip eden altı devrede yaratıldığını ders verdiği gibi, bu dünyaya misafir gelen ve giden canlılar âlemi için de benzer bir durum söz konusudur.

Mevsimlerin her biri ayrı bir âlem olarak düşünüldüğünde, bu âlemler de dört gün diyebileceğimiz, dört safhada yer yüzüne gelmekte, görevlerini tamamladıktan sonra gitmektedirler.

“Seyyal âlemler” denilince Üstad'ın şu ifadesi hatıra geliyor:

“Şu mevcudat, irade-i İlâhiye ile seyyâledir. Şu kâinat, emr-i Rabbânî ile seyyaredir. Şu mahlûkat, izn-i İlâhî ile, zaman nehrinde mütemadiyen akıyor,..” (Mektubat, Yirminci Mektup)

Seyyar kâinatlar ise, gezen varlıklara bakar. Burada kâinat kelimesi lügat manasıyla kullanılmıştır. Kâinat, olan şeyler demektir. Seyyar kâinatlar, atomdaki hareketten, gezegenlerdeki harekete, güneş sisteminin tamamının da Herkül Burcuna doğru gidişinden, bütün galaksilerdeki hareketlere kadar bütün faaliyetleri hatıra getirir. Bu hareketler sonunda, âlem devamlı olarak değişmekte ve bir sonra uğradığı menzille bir önceki arasında büyük farklılık görülmekte, sema ve arzın altı devrede yaratılışının bir neticesi olarak, bu âlemler de devamlı bir seyir halinde bulunmaktadırlar.

Üstat Hazretlerinin şu ifadeleri bu seyri ve hareketi çok güzel ortaya koyar:

“En büyük daire olan zerrat âlemini bir tarla yapıp, her zaman kâinat kadar mahsulâtı, kudretiyle, hikmetiyle onda eker, biçer, kaldırır. Âlem-i şehadetten âlem-i gayba, daire-i kudretten daire-i ilme gönderir.” (Mektubat, Yirminci Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: On Dördüncü Söz | Yazar: Alaaddin BAŞAR (Prof. Dr.) | Okunma Sayısı: 4185 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...