Felsefecilerden sofestai kısmının mesleklerinin esası nedir? "Nihilist" denilen grup bunlar mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

SOFESTAÎ: Kâinatın yaratıcısını, Cenab-ı Hakk'ı kabul etmemek için her şeyi inkâr eden. Müsbet veya menfi hiç bir hükme varmayan, daima şüphe içinde kalmayı esas alan felsefi bir doktrinin (septisizm) mensubu. Septik.

Alemde hakikat namına hiçbir şey tanımayan ve hakikatı araştırmaktan sarf-ı nazar ederek zevk ü safa, şiir ve edebiyatla eğlenen safsatacılar.

" O Vahid-i Ehad'i kabul etmeyen ya nihayetsiz ilâhları kabul edecek veyahut ahmak sofestâi gibi hem kendini, hem kâinatın vücudunu inkâr edecek."(1)

Nihilistlerin görüşü de her şeyi inkar olduğundan, onlar da bu sınıfa dahildirler.

(1) bk. Mektubat, Yirminci Mektup İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Eneskanaat
Halife Memun zamanından itibaren İslâm âlemi içerisinde Eski Yunan felsefesinin öğrenilmesi neticesinde, Endülüslü İbn-i Hazm (Vefatı 1064) Eski Yunandaki Sofistler için "Sofestai" tabirini kullanan kişilerden biri olmuştur.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...