"Felsefe"nin günümüzdeki karşılığı nedir? Risalelerin telifi döneminde Kuran'a karşı olan görüş felsefe namıyla anılıyordu, bugün bunun karşılığı nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Felsefenin dine zıt ve zararlı olan kısmı ile Kur'anın gölgesinde varlıkların yaratılış hikmetini araştıran kısmı birbirinden ayrıdır. Üstad'ımız bu konuya şöyle açıklık getirmektedir:

"İşte, bak: Âlem-i insaniyette, zaman-ı Âdem’den şimdiye kadar iki cereyan-ı azîm, iki silsile-i efkâr, her tarafta ve her tabaka-i insaniyede dal budak salmış iki şecere-i azîme hükmünde; biri silsile-i nübüvvet ve diyanet, diğeri silsile-i felsefe ve hikmet, gelmiş gidiyor. Her ne vakit o iki silsile imtizaç ve ittihad etmişse, yani silsile-i felsefe silsile-i diyanete dehalet edip itaat ederek hizmet etmişse, âlem-i insaniyet parlak bir surette bir saadet, bir hayat-ı içtimaiye geçirmiştir. Ne vakit ayrı gitmişlerse, bütün hayır ve nur silsile-i nübüvvet ve diyanet etrafına toplanmış ve şerler ve dalaletler felsefe silsilesinin etrafına cem olmuştur. Şimdi, şu iki silsilenin menşelerini, esaslarını bulmalıyız." (Sözler, Otuzuncu Söz, Birinci Maksat)

Dinsiz ve insanlığa zarar veren felsefe, o gün ne ise bugün de aynı ruhla devam etmektedir. Felsefi akımlar yok olmuyorlar; ya şekil ve kabuk değiştiriyorlar ya da etkisini yitirip çekirdek hâlinde insanlık içinde var olmaya devam ediyorlar. O çekirdek hâlinde bulunan felsefi akımlar fırsatını bulduğunda ya da şartlar olgunlaştığında yeniden filizleniyorlar.

Bu sebeple Risale-i Nur'da hülasa edilen felsefi düşünce, her daim geçerli her dönem tehlikeli her an tetikte olan bir düşman niteliğindedir; modası ve tehlikesi geçmiş, önemini kaybetmiş bir durum söz konusu değildir. Sadece zamana ve konjoktüre göre şekil değiştiren bir özellik gösterir.

Menfi felsefe aslında insanlık âleminde nefsi ve şeytanı temsil ediyor. Nefis ve şeytan var oldukça menfi felsefe de var olmaya devam edecektir. Risale-i Nur'un hakikat ve düsturları, nefis ve şeytan ile mücadele ediyor. Nefis ve şeytan da son nefese kadar canlılığını ve güncelliğini devam ettiren iki tehlikeli düşmandır.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Dinsiz felsefe ile dine hizmet eden felsefeyi izah eder misiniz?

- On İkinci Söz, Birinci ve İkinci Esasları izah eder misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...