Block title
Block content

“Fenalığı kendinden, iyiliği Allah’tan bil” olan hükm-ü Kur’ânînin sırrı zâhir oluyor." Bu ayetin sırrı ne ile zahir oluyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kâinattaki her şey güzeldir. Hakikat noktasında çirkin bir şey yoktur. Ancak bazı şeyler bizzat güzeldir. Bazı şeyler ise netice itibarıyla güzeldir.

Mümin; olay ve hadiselere baktıkça, gizlenmiş güzelliklerini bulmaya ve görmeye çalışması lazımdır. Zira "Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır."(1) İnsan, o güzelliklere bakmayıp zahiri çirkin taraflarına bakmaya çalışırsa, kendi vehmince bir çirkinlik üretmiş olur. Hakikatta ise çirkinlik yoktur. Bu zaviyeden bakınca aşağıdaki ayetin hükmü kendini göstermiş olur.

“Sana her ne iyilik erişirse Allah’tandır. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi nefsindendir.” (Nisâ, 4/79).

(1) bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...