"Feraiz-i diniyeye ve Sünnet-i Seniyeye tarîkat perdesi altında hizmet,.." ifadesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dinin farzlarına ve Peygamber Efendimiz (asm)'in sünnetine, tarikat perdesi altında hizmetten maksat; insanlarıtarikat vasıtası ve disiplini ile farzlara ve sünnetlere teşvik etmektir.

Yani tarikatın gayesi ve hedefi; mensuplarını dinin emirlerini yaşamak noktasında, kendi tarzı ve disiplini ile terbiye ve ıslah etmektir.

Tarikattaki riyazet, çile ve sair usullerin asıl gayesi de, dini güzel yaşamak, nefsi terbiye etmek, manen terakki etmek, ahlaklı ve faziletli bir mü’min olmaktır.

Evet, tarikatlardan maksat, esma-i İlahînin zikrine devam ile maneviyat sahasında ruhen tekâmül ve terakki etmek, Şeriat-ı Muhammedi’ye ve sünnet-i seniyyenin ihya ve ibkasına gayret göstermektir. Bu terakki ve tekâmüle vesile ise tarikat pirlerinin manevî himmetleriyle müritlerini salahat ve takva ile teçhiz etmeleridir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...