"Feraiz-i diniyeye ve Sünnet-i Seniyeye tarîkat perdesi altında hizmet,.." ifadesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dinin farzlarına ve Peygamber Efendimiz (asm)'in sünnetine, tarikat perdesi altında hizmetten maksat; tarikat vasıtası ve disiplini ile farzlara ve sünnetlere teşvik ve kişiyi bu noktada motive etmek anlamındadır.

Yani tarikatın amaç ve hedefi; takipçisini dinin emirlerini yaşamak noktasında, kendi tarzı ve disiplini ile terbiye ve ıslah etmektir.

Tarikattaki riyazet, çile ve sair metotların asıl gayesi, dini güzel yaşayan ve ahlaklı bir müminin yetiştirilmesidir. Yoksa tarikat amaç ve gaye, dinin emirleri ise vasıta ve vesile değildir; asıl ve amaç olan din ve emirlerini güzelce yaşamak, tarikat ise bu amaca hizmet eden bir vasıta, bir vesiledir. Amaç ile vasıta yer değiştiremez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...