"Ferdi elde edemeyeceğimiz makamları cemaat ile elde etme imkanını Allah bu zamanda bize bahşetmiştir. Bu mana, tamamen bu zamanın zorluğuna ve şartların ağırlığına binaen Allah’ın bir ihsan ve ikramıdır." Bunun dayanağı nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cemaat ve iştirak-i amele, dolaylı ya da dolaysız işaret ve teşvik eden âyet ve hadisler pek çoktur. Bu çok âyet ve hadislerden Üstad Hazretlerinin iştirak-i amele pekala bir içtihat ve istinbatta bulunması, gayet makul ve normaldir. Bunlardan bazılarını takdim edelim.

Cemaat rahmettir tefrika (ayrılık çıkarma) ise azaptır”(1).

Peygamber 'Üç kişi bir köyde veya sahrada bulunur ve cemaatle namaz kılınmazsa, şeytan onlara hâkim olur. Öyleyse cemaatten ayrılma. Çünkü kurt ancak sürüden ayrılan koyunu yer."(2).

"Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ateş yakılması için odun toplanmasını emretmeyi, sonra da namaz için ezan okunmasını, daha sonra da bir kimseye emredip imam olmasını, sonra da cemaatle namaza gelmeyenlere gidip evlerini yakmayı düşündüm."(3)

Tirmizî’nin Sünen’deki rivayeti şöyledir: Osman İbni Affân radıyallahu anh ‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Yatsı namazında cemaatte bulunan kimseye, gecenin yarısına kadar namaz kılmış gibi sevap vardır. Yatsı ve sabah namazlarında cemaatte bulunan kimseye ise, bütün gece namaz kılmış gibi sevap vardır.”(4)

Şahsi namaz ile cemaat ile kılınan namazın arasındaki sevap farkı, iştirak-i amele işaret etmiyor mu? Demek cemaatin olduğu yerde sevap ve rahmet var, bireyselliğin olduğu yerde ise tefrika ve daha az sevap var.

Dipnotlar:

(1) bk. Ahmed bin Hanbel, IV/145.

(2) bk. Ebû Dâvûd, Salât, 47

(3) bk. Buhârî, Ezân, 29, 34.

(4) bk. Tirmizî, Salât 165. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 47

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...