Block title
Block content

"Fert mütekellim-i vahde olsa, müsamahası ve fedakârlığı amel-i salihtir; mütekellim i maalgayr olsa hıyanettir, amel-i tâlihtir. Bir şahıs kendi namına hazm-ı nefis eder, tefahur edemez; millet namına tefahur eder, hazm-ı nefis edemez..." izahı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Fert, mütekellim-i vahde olsa; müsamahası, fedakârlığı, amel-i sâlihtir. Mütekellim-i maa'l-gayr olsa hıyanet olur."

Bir şahıs kendi namına, kendi hesabına hoşgörülü ve fedakar olabilir, ama mensubu bulunduğu bir dernek, bir cemaat, bir kuruluş adına ve hesabına hoşgörülü ve fedakarlık yapamaz.

Mesela bir dernek başkanı kendi kesesinden bolca sadaka verebilir, bu güzel bir haslettir; ama derneğin kesesinden bir kuruş dahi veremez, şayet verirse bu hırsızlık ve yolsuzluk olur.

"Bir şahıs, kendi namına hazm-ı nefs eder, tefahur edemez. Millet namına tefahur eder, hazm-ı nefs edemez."(1)

Bir şahıs kendine yapılan bir hakareti nefsine yedirip affedebilir, bu güzel bir haslettir; ama başkanı olduğu derneğe yapılan hakareti kendi hesabına affedip hoşgörülü olamaz. Derneği adına övünebilir, ama şahsı adına övünmesi kibir ve böbürlenmek olur vesaire.

Bir adam İslam şöyle güzeldir şöyle hoştur diyebilir, ama ben şöyle iyiyim şöyle güzelim dese bu kibir ve gurura girer.

(1) bk. Sünûhat, Unsuriyet Hikmet.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...