Block title
Block content

"Fikir, kendini eğlendirmek için rastgele bir şeyle meşgul olur." Fikir iradeden bağımsız mı, izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Tedâi-yi efkâr, galiben ihtiyarsızdır; onda mes’uliyet yoktur. ... Hem bazan kalb yoruluyor. Fikir, kendini eğlendirmek için rastgele bir şeyle meşgul olur. Şeytan fırsat bulur; pis şeyleri önüne serpiyor, sürüyor..."(1)

İnsanın kalbi, beyni ve kasları nasıl istem dışı çalışıyor ise, manevi duyguları olan kalp, ruh, vicdan ve akıl da istem dışı çalışır. İnsan iradesi ile bu duyguları atıl bırakamaz sadece yönünü belirleyebilir.

Mesela, akıl irade ile açıp kapatılamaz, ama iyi mi kötü mü düşünmesi irade ile seçilebilir. Kalp aşırı derecede yorulursa, fikir buna dayanamayıp başka bir şeyle meşgul olmaya insanı zorlayabilir, ama bu meşguliyetin rengini de irade belirler. Yani meşguliyetin helal mi haram mı olacağını irade belirler.

Üstadımızın rastgele ifadesi helal haram herhangi bir şeyle meşgul olmak ister anlamındadır. Dikkat edilirse, şeytan bu durumu fırsata çevirmek için hemen pis şeyleri önüne serpiyor, sürüyor. İşte insan iradesi burada devreye girip fikri doğru yöne kanalize edebilir. Şayet etmez ise fikrin günaha girmesi kuvvetle muhtemeldir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Birinci Söz, İkinci Makam. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...