FIRKA-I DÂLLE

Ehl-i iman içinde ortaya çıkan Cebriye, Mu’tezile gibi ehl-i bid’a fırkalara fırak-ı dalle denir. Bunlara dalalet fırkaları denilmesi, dinin ana caddesinden sapmalarından dolayıdır. Yoksa bunlar ehl-i küfür değildir. Bunların bir kısmı aklı nakle tercih etmiş, bir kısmı keşfen gördüklerine aldanmış, bir kısmı meşrep taassubuyla hareket etmişlerdir.

Resullulah Efendimiz (asm) şöyle buyururlar:

“...Benim ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak. Bunların birisi müstesna hepsi ateştedir.”

Sahabelerin, “Ateşten kurtulacak o fırka hangisidir” şeklindeki sorusuna ise Allah Resulü “Benim ve ashabımın yolundan gidenler” diye cevap verirler.

Bunların, ehl-i sünnet dairesine çok yakın olup, sadece bir iki meselede sapma gösterenleri olduğu gibi, İslam’a zıt bir yöne girenleri de vardır.

Bak: Dalâlet
Yükleniyor...