"... fırtınaların hengâmında herşeyi sarsan o fırtınaların ve harplerin zulümatından kurtulmak için nur arayan mü’minler içinde, Resâili’n-Nur şakirtleri az bir zaman sonra tezahür ettiklerinden..." Devamıyla açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... O gün Allah'ın, peygamberin maiyetinde bulunan mü'minleri utandırmayacağı gündür. O gün onların nûru önlerinden ve sağlarından koşarak cennete yol gösterirken, onlar da 'Ey Rabbimiz,' derler. 'Nûrumuzu tamamla ve bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin.'" (Tahrîm, 66/8)

1360-1941 tarihine tekabül eder, bundan beş altı sene sonrası ise 1946-1947 yıllarına tekabül eder ki, bu tarih ortalama olarak İkinci Dünya Savaşı'nın bitimine rastlıyor. İnsanlık bu dünya harbinde çok büyük zulüm ve cinayetler işlemiş, çok masumların hayatına kıymıştır. İnsanlık açısından müthiş bir günah ve zulüm sürecidir ki, bu zulüm ve günahların manevi açıdan temizlenmesi ve istiğfarı iktiza eder.

Zaten konunun evvelinde de bu manaya da Üstad Hazretleri şu ibareler ile işaret ediyor:

"O tarihteki hürriyet inkılâbından neş'et eden fırtınaların hengâmında her şeyi sarsan o fırtınaların ve harplerin zulümatından kurtulmak için...”(1)

Özetle istiğfara sebep, İkinci Dünya Harbi ve inkılaplar ile yapılan tahrip ve tahrifatlardır.

(1) bk. Şualar, Birinci Şua, On Dokuzuncu Ayet.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...