"Fitne kapılarını kapatmak şeriatın güzelliklerindendir." ifadesine âyet ve hadislerden delil var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"...hakikî Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, مِنْ مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ سَدُّ اَبْوَابِ الْفِتَنِ bir düstur-u esasiye-i şer’iyeye binaen..."(1)

Esasında bu cümlenin bir ayete bir hadise dayanma gibi bir ihtiyacı bulunmuyor. "Fitne kapısını kapamak" mutlak bir hayırdır ve bütün dinlerin ana umdesidir. Fitnenin çirkinliğini ifade eden onlarca âyet ve hadis vardır, biz numune olarak birkaç tanesini verelim:

“Fitne, öldürmekten beterdir. Onlar, size karşı savaşıncaya kadar siz, Mescid-i Haram yanında onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa, siz de onlarla savaşın. Kafirlerin cezası işte böyledir.” (Bakara, 2/191)

(Yeryüzünde) Fitne kalmayıncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse, artık zulüm yapanlardan başkasına karşı düşmanlık yoktur.” (Bakara, 2/193)

“...Fitne, katilden beterdir...” (Bakara, 2/217)

(Ebu Hureyre’den nakledildiğine göre) Resulullah (asm.) buyurmuştur:

“Yakında büyük fitneler olacak, o fitnelerde (yerinde) oturanlar ayaktakilerden, ayaktakiler yürüyenlerden, yürüyenler koşanlardan, daha hayırlı olacaklar. Kim o fitne içinde bulunmuş olursa, ondan uzak dursun. O zaman bir iltica yeri, sığınacak mekân bulursa ona sığınsın.”(2)

Hz. Ebu Musa (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Kıyametten hemen önce karanlık gecenin parçaları gibi fitneler var. Kişi o fitnelerde mü'min olarak sabaha erer, akşama kafir olur; mü'min olarak akşama erer, sabaha kafir çıkar. O fitnede oturan, ayakta durandan hayırlıdır. Yürüyen koşandan hayırlıdır. Öyleyse yaylarınızı kırın, kirişlerinizi parçalayın, kılıçlarınızı da taşa vurun. Sizden birinin evine girerlerse Hz. Âdem'in iki oğlundan hayırlısı olsun (ölen olsun, öldüren değil)"(3)

Dipnotlar:

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-I, 152. Mektup.
(2) bk. Sahihu’l-Buhari VIII, 92; Tefsiru’l-Kurani’l-Azim II, 43; Sunenu İbn-i Mace, II, 3961.
(3) bk. Ebu Davud, Fiten 2, (4259, 4262); Tirmizî, Fiten 33, (2205).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...