"Fıtrat ve vicdan akla bir penceredir." ifadesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Dördüncü burhan: Âlem-i gayb ve şehadetin nokta-i iltisakı ve berzahı ve iki âlemden birbirine gelen seyyârâtın mültekası, vicdan denilen fıtrat-ı zîşuurdur. Evet, fıtrat ve vicdan akla bir penceredir; tevhidin şuâsını neşrederler."(1)

"Vicdan" hak ve hakikatlerin hissedilmesini sağlayan ve insana ihtar eden bir mekanizmadır. Vicdan, manevi alemlerin esası ve haritası konumundadır. Hakikatlerin uçlarının temerküz ettiği cami bir aynadır. Hem ahlaki değerlerin hem de doğruluğun ana üssü gibidir. İnsan yanılsa bile vicdan yanılmaz. İnsan vicdanın bu yüzünden bakarsa Allah’ı görür ve onu tanıyabilir.

İnsanın mahiyetindeki bütün latife ve duyguların hepsi, Allah’ın bir isminin tecelli ve nakışlarıdır. Bu latife ve duyguların dışında, insanın maddi ve manevi kalıplarındaki her bir cihaz ve organlar da Allah’ın isim ve sıfatlarının birer tecelli ve nakışlarıdır. İnsan bu tecelli ve nakışlara bakarak Nakkaşı görüp tanıyabilir.

Yani insan hariçte delil aramadan sadece kendi yaratılışını ve vicdanını incelese, Allah’ın varlığına ve birliğine dair çok delil ve emareleri görebilir. İnsanın fıtrat ve vicdanı, okunması gereken bir ilim deryasıdır. Zahiri ilimler bile okuyup bitiremiyorlar.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Nokta

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...