"... fıtraten hissiyat-ı ulviye sahibi ve maâlî-i ahlâka meftun ve izzet ve mübahata meyyal olan sahabeler,.." deniyor. Sahabelerin fıtraten ulvi hislere sahip ve yüksek ahlaka meftun oluşları doğuşlarından mı geliyor, yoksa sohbet-i Nebeviyeden mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sahabeler de bizim gibi insanlardı, fıtraten özel bir imtiyaza sahip değildiler. Onları o yüksek mevki ve makama yükselten faktörlere dış faktörler demekte bir sakınca yoktur. İksir-i Nübüvvet ve sohbet-i Nebeviyenin tezkiye edici özelliği, bu faktörler içinde en kuvvetli olanlarıdır diyebiliriz...

İlave bilgi için tıklayınız:

- Sahabelerden bazılarının, dine hizmet ve ubudiyet noktasında bir İmam Gazzali, İmam Rabbani veya Üstad gibi zatlar kadar etkinliği olmadığı halde, makam olarak büyük olmalarını tam anlamakta zorlanıyorum. Açıklar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...