"Fıtraten kadın, zaafı için maişet noktasında bir yardımcıya muhtaçtır. Bu ihtiyaç için şimdiki terbiye-i İslâmiye dersi almayan, serseriliğe, tahakküme alışanlardan o küçük bir iaşesi hatırı için tahakkümleri altına girip riyakârane..." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... Bu zaman, eski zamana benzemiyor. Terbiye-i İslâmiye yerine terbiye-i medeniye yarım asra yakın hayat-ı içtimaiyemize yerleştiği için, bir erkek bir kadını ebedî bir refika-i hayat ve saadet-i hayat-ı dünyeviyeye medar ve sair günahlardan kendini muhafaza etmek için almak lâzım gelirken; o bîçare zaîfeyi daimî tahakküm altında, yalnız dünyevî gençliğinde sever. Hanımlar Rehberi İkincisi: Fıtraten kadın, zaafı için maişet noktasında bir yardımcıya muhtaçtır. Bu ihtiyaç için şimdiki terbiye-i İslâmiye dersi almayan, serseriliğe, tahakküme alışanlardan o küçük bir iaşesi hatırı için tahakkümleri altına girip riyakârane kocasının rızasını tahsil etmek..."(1)

Hem ataerkil gelenekler yüzünden hem de fıtrat açısından, aile içinde baskın ve galip olan erkektir. Bu yüzden kadın daima erkeğin tahakküm ve baskısı altında kalmış ve öyle de devam ediyor.

Erkek hakiki ve kamil bir iman sahibi ise, bu baskı ve tahakküm koruma ve şefkate dönüşüyor. Erkek gafil ve günahkar ise, kadına baskı ve zorbalıkla hükmediyor.

Erkeğin heves ve bakışı dünyalık olduğu için, karısına sadece güzel ve gençken ilgi duyuyor. Haliyle gençlik ve güzellik gidince ilgi de gidiyor. Bu durumda kadın erkek arasındaki ilişki, saygı ve sevgi üzerine değil yapmacık, kısa ve menfaat üzerine oluyor. Bu da kadın açısından çok zor bir durumdur.

Genellikle kadın maişet noktasında erkeğe mahkum ve muhtaç olduğu için, kendini erkeğine karşı yapmacık ve gösteriş ile sevdirmeye çalışır. Bu da kadını riyakar yapıyor. Öyle ki kadının kocası asri ise, onun gözüne girmek için kadın da asrileşip haramlara bile girmeyi kendini mecbur hisseder.

Çok insanlardan işitiyoruz, bazen mayası bozuk kocalar "Sen yanıma yakışmıyorsun, cemiyette beni rezil ediyorsun!.." deyip karısını açık saçıklığa ve makyaja sürüklüyor. Böyle alçak bir kocaya gitmektense, kadın sabredip kendine münasip birisini beklemeli ve tercihini salih erkeklerden yana kullanmalı.

(1) bk. Emirdağ Lahikası-II, 45. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...