Block title
Block content

"Fıtratın câmiiyeti sebebiyle pek çok makàsıda müteveccih arzulara medar olmuş; ve pek çok vazife-i fıtriyesi bulunduğu sebebiyle, âlât ve cihâzâtı ziyade inbisat peydâ etmiştir." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nasıl bir tarlaya buğday tohumu ekilince bu tohum gelişip büyüyerek, buğday başağı oluyor, aynı şekilde insanın fıtrat ve mahiyeti de bir tarla gibidir. Allah, bu tarlaya çok muhtelif kabiliyet tohumları ekmiştir. Şayet insan, fıtrat tarlasındaki bu kabiliyet tohumlarını İslam suyu ile sulayıp hayırda inkişaf ettirirse, her bir kabiliyet, kabiliyeti yönünde farklı bir mana ve farklı bir ibadet tarzına ulaşır.

İnsan fıtratında sayısız duygu ve cihazlar vardır, bu her bir duygu ve cihazın hikmet ve gayesi de birbirinden farklıdır. Bu duygu ve cihazların kendine özgü bir ibadet şeklide vardır.

Mesela; insandaki akıl bir cihazdır, bu cihaz sayesinde insan, bütün kainat kitabında yazılmış manaları okuyor. Yine insandaki göz, dünyadaki bütün renk tonlarını görebilecek bir kapasitededir. Kulak bütün sesleri işitir. Dil dünyadaki bütün yiyecek ve içecekleri tartıp ölçebiliyor. Kalp bütün kainatı kuşatacak kadar geniş bir mahiyettedir. Daha buna benzer çok cihaz ve duygular insan mahiyetinde vardır.

İşte insanı cami ve geniş yapan, insanın fıtratındaki bu duygu ve cihazlardır. Aynı zamanda bu cihazların hepsinin kendine mahsus bir ibadet şekli de vardır.

Aklın ibadeti tefekkür iken, kalbin ibadeti muhabbettullahtır; gözün, kulağın ve dilin de kendine has ibadetleri vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Mebhas, Üçüncü Nükte | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2612 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...