Block title
Block content

"Frenk usulünün ve medeniyet namı altında bid’atkârâne ve şeriat-şikenâne cereyanlara taraftar olduğu halde, Allah’a, âhirete, Peygambere imanı da taşıyor ve kendini de mü’min biliyor." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ehl-i sünnet inancına göre, ehl-i bidat olanlar her ne kadar büyük bir sapkınlık ve günah içinde olmuş olsalar da  kafir değildirler. Diğer bir ifade ile Ehl-i sünnete göre dinin esaslarını inkar etmedikleri müddetçe, ehl-i bidat ehl-i kıbledirler.

Bidatın karşılığı küfür ve inkar değil, sünnete muhalefet ederek yeni adetleri savunmaktır. Dolayısı ile bidata küfür bidat ehline de kafir diyemeyiz. Risale-i Nur'un hiçbir yerinde  bidata küfür denilmiyor.

Lakin her günah içinde küfre giden bir yol olduğu gibi, her bidat içinde de küfre giden bir yol vardır. Ömrü günah ve bidatlar içinde geçen birisinin imanla kabre girmesi güçleşip zorlaşır. Bu yüzden insan imanla kabre girebilmek için, hem imanını güçlendirecek hem günah ve bidatalardan kaçınacak hem de güzel ahlak sahibi olmaya çalışacak. Aksi halde imanla kabre girmek zorlaşır.

Bidatlere örnek olarak; Türkçe ezan okumak, sarık yerine şapka ya da serpuş giymek, Kur'anı usülüne göre okumamak, eşini bir seferde üç talakla boşamak, türbe ve camileri tavaf yapmak, şeyhlerin sözlerini isteklerini Allah ve Rasulunün sözlerinden ileri görmek, cami ve mezarları süslemek vesaire...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: 271 | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 465 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...