GAİBANE VE HAZIRANE

Gaibâne: “Hazırda görünmeksizin, gıyabında, gaib olarak.”

Bak: Gayb

Hazırane: “Huzurda, doğrudan kendisine hitap ederek.”

Bir zatın kemalini “O şöyle alimdir, böyle cömerttir..” şeklinde ifade edersek onu gaibane methetmiş oluruz. Ama onun huzuruna çıkıp “Siz şöyle alim, böyle cömertsiniz…” dediğimizde kendisini hazırane, muhataba suretinde methetmiş oluruz.

Fatiha’nın ilk kısmında Cenab-ı Hakk’ı gaibane meth ü sena söz konusudur.
“Her türlü hamd, O âlemlerin Rabbi, O Rahmân ve Rahim; O, din gününün maliki olan Allah’adır..”

Bundan sonrası ise hitap makamına bir yükseliştir:
“Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru yola hidayet eyle. O kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna. O gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.”
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...