"Gayet ehemmiyetle, madde-i kesifeyi, hayat vasıtasıyla madde-i lâtifeye çevirir." cümlesini açıklar mısınız, "madde-i kesife" derken neyi kastediyor ve bunun madde-i kesifken latif olması nasıl oluyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünyada yaklaşık olarak yüz sekiz elementin var olduğundan bahsediliyor. Bu elementlerin serbest ortamda olması veya cansız bir varlığın bünyesinde bulunması, cansız ve sadece kendi özelliğinde kalması demektir. Ama bu element bir hayat sahibinin, mesela bir ağacın, bir çiçeğin, bir hayvanın veya bir insanın vücudunda bulunması, onun tüm kainatla irtibat kurmasına vesile olur. Artık nursuz ve küçük bir yer işgal eden o element, kainatın çok yerleriyle irtibatlı ve çok mükemmel vazifeleri icra eden bir konuma gelir.

Mesela, bir fosfor elementi kendi halindeyken göremez, ama bir hayvanın gözüne girdiği vakit gören bir unsur hükmüne geçer. Ayrıca bir demir, bir altın ya da herhangi bir element düşünecek kapasitede değilken, bir insan beynine girse düşünen bir letafete kavuşmuş olacaktır.

Demek cansız unsurlar kendi hallerindeki kesif ve nursuz bir vaziyetten, zihayatlar vasıtasıyla âdeta safileşip nurlanır ve latif bir uzuv haline gelmiş olurlar. Düşünemeyen, göremeyen, konuşamayan, işitemeyen ve sevemeyen o varlıklar, hayat vasıtasıyla letafet kesbedip, görmeye, işitmeye, düşünmeye ve sevmeye başlar. Hatta Rabbi ile irtibat kurup, ibadet yardımıyla sohbet etmeye başlayabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...