"Gayet kuvvetli bir tezahüratla, vahiylerin hakikati, âlem-i gaybın her tarafında, her zamanda hükmediyor." Bu konuyu izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Gayet kuvvetli bir tezahüratla, vahiylerin hakikati, âlem-i gaybın her tarafında, her zamanda hükmediyor. Kâinatın ve mahlûkatın şehadetlerinden çok kuvvetli bir şehadet-i vücud ve tevhid, Allâmü'l-Guyûbdan vahiy ve ilham hakikatleriyle geliyor. Kendini ve vücud ve vahdetini, yalnız masnularının şehadetlerine bırakmıyor. Kendisi, kendine lâyık bir kelâm-ı ezelî ile konuşuyor. Her yerde ilim ve kudretiyle hâzır ve nâzırın kelâmı dahi hadsizdir. Ve kelâmının mânâsı Onu bildirdiği gibi, tekellümü dahi Onu sıfatıyla bildiriyor."(1)

Eser müessire, sanat sanatkara, fiil faile nasıl kuvvetli bir ispat ve işaret ise, kelam da bunlar içinde konuşanına en büyük ve en zahir bir delildir. Bir sanatkarı, sanatı ve eseri güzelce tanıtabilir, ama sanatkarın konuşarak kendisini tanıtmasına ve tanımlamasına asla yetişemez. Bu sebeple deliller içinde en kuvvetli delil, sanatkarın konuşarak kendini izhar ve ilan etmesidir.

Nasıl çiçeğin yüzündeki güzellik, Allah’ın sonsuz cemaline bir işaret bir levha ise bütün semavi kitaplar, sahifeler, ilhamlar ve vahiyler de Allah’ın hem Kelam sıfatına hem de varlığına ve birliğine kuvvetli ve sarsılmaz bir işaret ve levhadır. Bu yüzdendir ki Allah, her mahluku ile makamı nispetinde konuşur ve onları kendine muhatap yapıyoar. Bu hem tevhide hem de Allah’ın merhamet ve şefkatine kuvvetli bir karine ve ipucudur.

İlim ve kudret sıfatı nasıl her mahluk üzerinde kendi mana ve hükmünü izhar ve ilan ediyor ise Kelam sıfatı dahi aynı şekilde kendi mana ve hükmünü icra edip izhar ve ilanda bulunuyor. Kuvvetli tezahürat bu manayadır.

(1) bk. Yedinci Şua, Birinci Makamın On Dördüncü ve On Beşinci Mertebesi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...