Block title
Block content

"'Gayr-ı meşru bir muhabbetin neticesi, merhametsiz bir adâvet olduğu' kaidesince, âdil olan kader-i İlâhî, lâyık olmadıkları halde meylettiğim şu ehl-i dünyanın zalim eliyle beni tâzip ediyor..." layık olmadığı hâlde meylettiği ehl-i dünya kimlerdir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu husus Üstadımızın kendi iç dünyasındaki bir murakabe, bir muhasebesidir. Her insan kendi aleminde, kendi iç dünyasında bu tarz meyilleri, bu tarz zafiyetleri görür ve onun ile mücadele eder.  Dolayısı ile bu konu hakkında müşahhas ve mücessem olarak "şuna meyletti" demek mümkün görünmüyor.

Zaten Risale-i Nur'da da böyle bir izah, böyle bir tasrihat bulunmuyor. Malum, maneviyatı büyük insanların hata ve kusur anlayışları, bizim gibi sıradan insanlar açasından normal durumlardır. Mesela, ilaç kullanmak bizim gibi avam insanlar açısından normalken Üstadımıza zül gelebilir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...