"Gayr-i meşru tarik ile bir maksada giden zat, galiben maksudunun zıddıyla görür mücazat." cümlesi ne demektir, açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamber Efendimiz (a.s.m) şöyle buyurur:

"Katil için miras yoktur." (bk. Ebû Dâvud, Diyât, 18; Tirmizî, Ferâiz,17; Ahmed b. Hanbel, I, 49.)

Yani mirasına konmak için bir yakınını öldüren kişi, o mirastan mahrum bırakılır; ayrıca katlinin de cezasını çeker. Demek ki gayrimeşru bir tarzda hedefe varmaya çalıştığından maksadının aksiyle tokat yer.

Üstad bu konuyu Avrupa hayranlığına bağlar. Yani bir kısım insanımız körü körüne Batı hayranlığı yapmış, ama kendilerini onlara sevdirememiştir. Batı'nın İslam’a muhalif örf ve âdetlerine hayranlık duymak meşru olmayan bir yol olduğundan, bu yola giren kişi onlardan sevgi değil, tahkir görür. Şefkat değil, ihanet görür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...