"Geçmiş ve gelecek mahlûkatın dahi mânen hayattar bir vücud-u mânevîleri ve ruhlu birer sübut-u ilmîleri vardır ki, Levh-i Kazâ ve Kader vasıtasıyla o mânevî hayatın eseri, mukadderat namıyla görünür, tezahür eder." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstat Hazretleri, burada eşyanın ilmi ve manevî safhasında da bir çeşit hayat tecellisinin olduğunu vurguluyor. Allah harici varlık âleminde her şeyi hayata nasıl mazhar ediyorsa, elbette o harici âlemin temeli ve esası olan manevî ve ilmi vücutların da kendine has hayata mazhariyetleri vardır.

Üstad o manevî ve ilmi varlık sahasında tecelli eden hayatın izi ve işareti olarak da kader ve levh-i mahfuzdan süzülüp gelen mukadderatı gösteriyor. Zira maddî âlemde olan biten her şeyin asılları hep o manevî âlemden geliyor ve ona göre tecelli ediyor. Elbette maddî hayatta, hayatın bir tecellisi varsa, asıl ve menba olan kader levhalarında daha latif ve ince bir hayat tecellisi bulunmak hikmet-i İlâhî’nin bir gereğidir. Üstad “O mânevî hayatın eseri, mukadderat namıyla görünür, tezahür eder” diyor.

Buradan şu neticeyi çıkarabiliriz: Nasıl ki, eşyanın maddî ve manevî olmak üzere iki yüzü varsa, öyle de hayatında iki yüzü vardır. Biri maddî âlemde bildiğimiz hayat olarak tezahür ediyor; diğeri manevî âlemlerde manevî hayat olarak tezahür ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

muratkul

Burada mukadderatı hayatı biraz açarmısınız ve hayatın kadere işareti nasıl olur 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Hayatın düzenli planlı ve programlı olması kadere işaret ediyor. Çünkü her intizam kaderin intizamından kaynayıp geliyor ona işaret ediyor. Hayat sanatlar içinde en parlak en muazzam eser olduğu için kadere olan işareti de o nispette parlak oluyor. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...