Block title
Block content

"Gençlik gidecek. Sefahette gitmişse, hem dünyada, hem âhirette binler belâ ve elemler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle suistimal ile, israfat ile gelen evhamlı hastalıkla hastahanelere..." cümlesindeki "evhamlı hastalığı" nasıl anlamalı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan maddi hastalıklara maruz kaldığı gibi, manevi hastalıklara da maruz kalabilir. İşte hayatını ve gençliğini haram dairede geçiren birisi, hem maddi hem de manevi hastalıklara müptela olur. İçki içenin nasıl ciğerleri hastalanıp iflas ederse, bununla beraber insanın manevi aza ve cihazları da hastalanıp zedelenir.

Maddi hastalıkların belirtileri ağrı ve sızılardır, manevi hastalıkların belirtileri ise psikolojik bunalımlar ve asabi hastalıklardır. İşte Üstad, evhamlı hastalıklarla bu manevi buhranlara işaret ediyor.

Malum, hastane sadece maddi rahatsızlıklara bakmaz, ruhi sıkıntılara da bakar. Evham, insanın akli melekelerinin zaafından ortaya çıkan manevi bir hastalıktır. Çağımızın en büyük vebalarından birisi, stres hastalığıdır. Bunun temelinde de israf ve gayrimeşru hayat tarzları vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...