Block title
Block content

"..gençlik saikasıyla, o hadsiz elemlerle âlûde zehirli bir bala benzeyen sefihâne ve heveskârâne, muvakkat bir lezzet-i gayr-ı meşruayı ihtiyar eden, hayvandan yüz derece aşağı düşer.” Burada hayvandan yüz derece aşağı düşmek ne demektir, izahı nasıl?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yirmi Üçüncü Söz'de insanın sermayece en alâ hayvandan yüz derece ileri olduğu halde, dünya lezzetlerinden istifade noktasında serçe kuşu gibi bir hayvandan yüz derece aşağı düştüğü kaydedilir. Bunun sebebi ise şöyle açıklanır:

“Çünkü, her gördüğü lezzetinde binler elem izi vardır. Geçmiş zamanın elemleri ve gelecek zamanın korkuları ve her bir lezzetin dahi elem-i zevâli, onun zevklerini bozuyor ve lezzetinde bir iz bırakıyor. Fakat hayvan öyle değil; elemsiz bir lezzet alır, kedersiz bir zevk eder.” (1)

Öte yandan, “lezzet” denilince sadece bedeni zevkleri anlayan kişi, sadece hayvanî lezzetlere nazar etmiş, gerçek zevk olan kalbî hazları, vicdani lezzetleri ikinci plana atmıştır. Bu haliyle, hayvanî zevkleri en ileri seviyede bile tadabilse yine hayvandan yüz derece aşağı bir zevk alır. Çünkü, ruhanî lezzetler, cismanî lezzetlerden binler derece daha ileridir.

Konunun bir başka yönü ise şu ayet-i kerimeye bakmaktadır:

“…  Onların kalbleri vardır, bunlarla idrâk etmezler; gözleri vardır, bunlarla görmezler; kulakları vardır, bunlarla işitmezler. Onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir. Hattâ daha sapıkdırlar. Onlar gaflete düşenlerin ta kendileridir.” (A’raf, 7/179)

(1) bk. Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...