Gıybet etmeden, içten içe dedikodu yapma hastalığı için, Üstadımızın teklif ettiği bir şeyler var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Önce şunu ifade edelim, başkalarının kusurunu araştırmaktansa, kendi kusurumuza bakıp onun tedavisine çalışalım.

"İşte bu hale giriftar olanlar, mizan-ı şeriatı elde tutmak ve usulüddin ulemasının düsturlarını kendine ölçü ittihaz etmek ve İmam-ı Gazâlî ve İmam-ı Rabbânî gibi muhakkıkîn-i evliyanın talimatlarını rehber etmek gerektir. Ve daima nefsini itham etmektir. Ve kusurdan, acz ve fakrdan başka nefsin eline vermemektir."(1)

“Ey iman edenler, zandan çok kaçının; çünkü zannın bir kısmı günahtır. Tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın). Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın (arkasından çekiştirmesin). Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte, bundan tiksindiniz. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul edendir, (ahirette de mü'minlere) rahmeti bol olandır." (Hucurât, 49/12)

Gıybet, bir kimsenin gıyabında hoşlanmayacağı sözler söyleyerek onu arkasından çekiştirmektir.

Tecessüs, bir kimsenin ayıp ve kusurlarını araştırıp açığa çıkararak insanların nazarında küçük düşürmektir ki, bu da yukarıdaki ayette çok açık bir şekilde tel’in edilip yasaklanmıştır. Gerçi siz gıybet etmediğinizi ifade ediyorsunuz, ama yine de içten de olsa insanlara tenkid nazarı ile bakmak doğru değildir.

Kendi kusuru ile meşgul olan başkalarının kusurunu görmez ve göremez. Bu yüzden Kur’an okumak, zikir ve tesbih gibi ulvî şeylerle meşgul olmak, Risale-i Nur okumak yaralarımıza tiryak olacaktır.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Dokuzuncu Kısım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...