"Gizli Enaniyet" diye bir makale okudum. Risale-i Nurlarda bu konuda bir izah yapılmış mıdır, nasıl?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu zamanda ene, yani benlik duygusu o kadar inkişaf edip keskinleşmiş ki, artık bu keskin ve hassasiyet kazanmış ene duygusu başkalarının ene duygusunu harika bir şekilde hissedip görebilir bir kıvama ulaşmıştır. Benlik duygusu adete rutubetleri ölçen hassas hava durum cihazları gibi insanların benlik hissiyatlarını ölçer ve tartar bir hassasiyete gelmiştir bu asırda.

Üstad Hazretleri şayet bu benlik duygusu ve buna dair hassasiyet, şuurlu bir şey olsaydı; ya keramet gibi olağanüstü bir durum alacaktı ya da deha derecesinde bir şekle girecekti, diyerek bu asrın benlik noktasında ne kadar tehlikeli bir hastalık seviyesine çıktığına işaret ediyor. Bu zamandaki insanların ene duygusu adeta bir ölçüm cihazı gibi incelik ve hassasiyet kazanmıştır.

Üstad Hazretleri bahsin devamında bu ince meseleyi kendi hayatından bir kesit ile şöyle somutlaştırıyor:

"Bu fevkalâde enâniyetli ehl-i dünyanın enâniyet işinde o kadar hassasiyet var ki, eğer şuuren olsaydı, keramet derecesinde veyahut büyük bir dehâ derecesinde bir muamele olurdu. O muamele de şudur:"

"Kendi nefsim ve aklım bende hissetmedikleri bir parça riyâkârâne enâniyet vaziyetini, onlar enâniyetlerinin hassasiyet mizanıyla hissediyorlar gibi, şiddetli bir surette, ben hissetmediğim enâniyetimin karşısına çıkıyorlar. Bu sekiz dokuz senede, sekiz dokuz defa tecrübem var ki, onların zalimâne bana karşı muamelelerinin vukuundan sonra, kader-i İlâhîyi düşünüp, 'Niçin bunları bana musallat etti?' diye nefsimin desiselerini arıyordum. Her defada, ya nefsim şuursuz olarak enâniyete fıtrî meyletmiş veyahut bilerek beni aldatmış, anlıyorum. O vakit, kader-i İlâhî, o zalimlerin zulmü içerisinde, hakkımda adalet etmiş derdim."

"Ezcümle, bu yazın arkadaşlarım güzel bir ata beni bindirdiler. Bir seyrangâha gittim. Şuursuz olarak, nefsimde hodfuruşâne bir keyif arzusu uyanmakla, ehl-i dünya öyle şiddetli o arzumun karşısına çıktılar ki, yalnız o gizli arzuyu değil, belki çok iştahlarımı kestiler. Hattâ, ezcümle, bu defa Ramazan'dan sonra, eski zamanda gayet büyük, kudsî bir imamın bize karşı gaybî kerametiyle iltifatından sonra kardeşlerimin takvâ ve ihlâsları ve ziyaretçilerin hürmet ve hüsn-ü zanları içinde, ben bilmeyerek, nefsim müftehirâne, güya müteşekkirâne perdesi altında riyâkârâne bir enâniyet vaziyetini almak istedi. Birden bu ehl-i dünyanın hadsiz hassasiyetle ve hattâ riyâkârlığın zerrelerini de hissedebilir bir tarzda, birden bana iliştiler. Ben Cenâb-ı Hakk'a şükrediyorum ki, bunların zulmü bana bir vasıta-i ihlâs oldu."(1)

Burada, ehli dünyanın enaniyeti ziyadesi ile inkişaf ettiği için, hassas bir terazi gibi başka enaniyetleri harikulade bir derecede hissedip biliyor. Nasıl her bir hayvanda bir hasse inkişaf eder ve o hasse ile mümtaz olur. Mesela kelbin burun hassesi inkişaf ettiği için en ince kokuları mükemmel hisseder. Aynı şekilde ehli dünya da menfi bir tarzda bu ene hassesinde ziyade inkişaf ettiği için hassas bir cihaz gibi farklı, ince ve derin enaniyetleri hissedebiliyor.

Ehli dünya benlik hastalığına müptela olduğu için her şeyi bu hastalığın suizan penceresinden değerlendiriyorlar. Dolayısı ile herkesi benlik hastalığı ile müptela zannediyorlar. Bu hastalık derinleştikleri için, suizan penceresi de ona göre derin ve hassastır.

Gizli enaniyeti böyle derinleşme ve kökleşme şeklinde anlayabiliriz. Yani ene öyle sinsi bir hastalıktır ki, en ihlaslı zannettiğimiz amellerimizin içine bile sızabilir. Üstad Hazretleri bile kendi hayatında bunu müşahede ettiğine göre, bizim ziyadesiyle dikkatli ve hassas olmamız gerekir.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi İkinci Lem'a, Hatime

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...