Block title
Block content

"Gizli, kusursuz kemâl ise, takdir edici, istihsan edici, 'Maşaallah' deyip müşahade edicilerin başlarında teşhir ister..." cümlesini açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Gizli, kusursuz kemal ise, takdir edici, istihsan edici, "Maşaallah" deyip müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. Mahfî, nazirsiz cemal ise, görünmek ve görmek ister. Yani, kendi cemâlini iki vecihle görmek; biri muhtelif aynalarda bizzat müşahede etmek, diğeri müştak seyirci ve mütehayyir istihsan edicilerin müşahedesiyle müşahede etmek ister. Hem görmek, hem görünmek, hem daimî müşahede, hem ebedî işhad ister."(1) 

Allah sonsuz kemaldedir. Yani sonsuz mükemmellik sahibidir ki, sonsuz bir kemal ve mükemmellik, sonsuz bir şekilde görünüp takdir edilmek istenir. Bu da sonsuz takdir edicilerin olmasını gerektirir. İnsan sahip olmuş olduğu geniş kabiliyet ve fıtrat ile Allah’ın sonsuz cemal ve kemalini hakkı ile takdir edebilecek bir mahiyete sahiptir. Hal böyle olunca, Allah insanı yok etmeyip, ona ebedi bir hayatı bahşediyor ki, daimi bir şekilde kendi kemal ve cemalini takdir ve tahsin edebilsin. Bu da ancak ahiretin vücudu ve kurulması ile mümkündür.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Dördüncü Suret

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...