Block title
Block content

"Gök ve dağ ve yeri altı günde îcad eden ve onları vakit be vakit doldurup boşaltan..." Baharda nebatatın bir anda değil de birkaç gün yahut birkaç hafta zarfından ihya edilmesinin hikmeti nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Dünya darü’l-hikmet, ahiret darü’l-kudrettir.”

Baharda bitkilerin birkaç günde yaratılmalarının, kâinatın altı devrede yaratılmasıyla yakın ilgisi vardır.

Bu konuda sayılamayacak kadar örnek verilebilir. Sadece üç örnek vermekle yetinelim:

Ağaç bir anda yaratılmadığı için yaprak ve meyveleri de bir anda olmuyorlar.

Yumurta bir anda tavuk olmadığı için, tavuk da civcivlerini bir anda vermiyor.

Anne bir anda yaratılmadığı için çocukları da bir anda dünyaya gelmiyorlar.

Cenab-ı Hak bir kısım mahlukatını “ibda” suretinde yoktan ve zamansız yaratıyor; bunun en güzel örneği kendi ruhumuzdur. Bir kısmını da “inşa” suretinde,  kademeli olarak yaratıyor; bunun da en güzel örneği kendi bedenimizdir.

Bu dünyada “inşa” suretindeki yaratmanın örneklerine daha çok şahit oluyoruz. Zaten “ibda” ile yaratılan ruhlar ve melekler âlemini hiç göremiyoruz.

“İnşa” ile yaratmanın çok hikmetlerinden birisi, birçok İlâhî sanatın bu yolla sergilenmiş olmasıdır. Eğer her şey bir anda yaratılsaydı ne civcivden ne bebekten ne fidandan söz edebilirdik. Sadece insan, tavuk ve ağaç yaratılırdı.

“İnşa” suretinde yaratılmanın, dünyaya imtihan için gönderilen insan için  özel bir önemi vardır. İnsan bir anda, mesela kırk yaşında yaratılsaydı, o yaşta henüz okuma yazma bilmeyen, bir büyük çocuk olurdu. Yine böyle bir yaratılışta anne ve babaya da gerek kalmazdı.

İnsan aile hayatında ebeveynine karşı görevlerinden, toplum hayatındaki nice sorumluluklarına kadar çok şeyle de imtihan olmaktadır.

Bütün bunlar “inşa” yoluyla yaratılmayı gerektirir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...