"Gölgeli, gölgesiz suretler, ya bir zulm-ü mütehaccir veya bir riyâ-yı mütecessid veya bir heves-i mütecessimdir ki, beşeri zulme ve riyâya ve hevâya, hevesi kamçılayıp teşvik eder." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Putperestliği şiddetle Kur'an men'ettiği gibi, putperestliğin bir nevi taklidi olan sûret-perestliği de men'eder. Medeniyet ise, sûretleri kendi güzelliğinden sayıp Kur'ana muaraza etmek istemiş. Hâlbuki gölgeli gölgesiz sûretler, ya taşlaşmış bir zulüm veya ceset giymiş bir riya veya tecessüm etmiş bir hevestir ki, beşeri zulme, riyaya ve hevâya, hevesi kamçılayıp teşvik eder.

Hem Kur'an merhameten, kadınların hürmetini muhafaza için, hayâ perdesini takmasını emreder. Tâ rezil hevesatın ayağı altında o şefkat madenleri zillet çekmesinler, hevesata alet edilen ehemmiyetsiz bir meta' hükmüne geçmesinler.(1) Medeniyet ise, kadınları yuvalarından çıkarıp, perdelerini yırtıp, beşeri de baştan çıkarmıştır. Hâlbuki aile hayatı, kadın-erkek arasında karşılıklı hürmet ve muhabbetle devam eder. Hâlbuki açık-saçıklık, samimî hürmet ve muhabbeti kaldırıp aile hayatını zehirlemiştir.

Özellikle sûretperestlik, ahlâkı fena halde sarstığı ve ruhun sukutuna sebebiyet verdiği şununla anlaşılır: Nasıl ki merhume ve rahmete muhtaç bir güzel kadın cenazesine şehvet ve heves nazarıyla bakmak, ne kadar ahlâkı tahrib eder. Öyle de: Ölmüş kadınların sûretlerine veyahut sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan sûretlerine hevesperverane bakmak, derinden derine insanın ulvi hislerini sarsar, tahrib eder.

(1) Kadınların tesettürü hakkında Otuz Birinci Mektub'un Yirmi Dördüncü Lem'ası, gayet kat'î bir sûrette isbat etmiştir ki: Tesettür, kadınlar için fıtrîdir, tesettürün kaldırılması ise fıtrata aykırıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...