Block title
Block content

"Gördüler ki, Sürâka geliyor. Ebu Bekr-i Sıddık telâş etti..." Bu meselede, ayette "Korkma, Allah bizimle beraberdir." geçtiği halde, Üstad'ın "Üzülme, Allah bizimle beraberdir." şeklinde kaydetmesinin hikmeti nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eğer Siz Peygambere yardımcı olmazsanız,  Allah vaktiyle ona yardım ettiği gibi yine yardım eder. Hani kâfirler onu Mekke’den çıkardıklarında, iki kişiden biri olarak mağarada iken arkadaşına: 'Sen hiç tasalanma, zira Allah bizimle beraberdir.' diyordu. Derken Allah onun üzerine sekinetini, huzur ve güven duygusunu indirdi ve onu, görmediğiniz ordularla destekledi. Kâfirlerin dâvasını alçalttı. Allah’ın dini ise zaten yücedir. Çünkü Allah azîzdir, hakîmdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir)." (Tevbe, 9/40)

Ayette geçen “tahzen” kelimesi hüzün, telaş, kaygı, tasa, korku ve üzülme gibi anlamlara geliyor. Zaten meallerde de farklılıklar bulunuyor. Bu sebeple ayetin mealine "üzülme" de yazılabilir "korkma" da yazılabilir. Her iki meal de ayette anlam kaybına yol açmaz. Yukarıda verdiğimiz mealde de "tasalanma" ifadesi kullanılmış.

"İkinci hâdise: Vakıât-ı kat’iyedendir ki, mağaradan çıkıp Medine tarafına gittikleri vakit, Kureyş rüesası, mühim bir mal mukàbilinde, Sürâka isminde gayet cesur bir adamı gönderdiler; tâ takip edip onları öldürmeye çalışsın. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Ebu Bekr-i Sıddık ile beraber gardan çıkıp giderken gördüler ki, Sürâka geliyor. Ebu Bekr-i Sıddık telâş etti. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmmağarada dediği gibi, لاَ تَحْزَنْ اِنَّ اللهَ مَعَنَا dedi. Sürâka’ya bir baktı; Sürâka’nın atının ayakları yere saplandı, kaldı. Tekrar kurtuldu, yine takip etti. Tekrar atının ayaklarının saplandığı yerden duman gibi bir şey çıkıyordu. O vakit anladı ki, ne onun elinden ve ne de kimsenin elinden gelmez ki ona ilişsin. 'El-aman' dedi. Resul-i EkremAleyhissalâtü Vesselâm aman verdi. Fakat dedi: 'Git, öyle yap ki başkası gelmesin.'...(1)

Ayrıca Üstadımız meali değil, ayetin orijinal ifadesini kullanıyor. Sizin verdiğiniz meal Üstadımıza ait değil yani...

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, On Beşinci İşaret.  

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

Adem68474
Ayetin mealine göre değil Arapça ifadesine göre sormuştum.latehaf ifadesi yerine latahzen ifadesinin yazılmasının hikmetini sormuştum
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Arapçada 'latehaf' hı harfi ile( noktalı ha )ile yazılır mesela taha 68. ayette latehaf (korkma)diye geçerken bu ayette ise la tahzen ha ile (noktasız ha )Üstad hazretlerinin bu şekilde kaydı ayn-ı hikmettir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...