"Gördüm ki, bir sahifede ve uzun altı buçuk satırında, on dokuz defa nur, nur, nur kelimeleri..." Bu on dokuz adet nur kelimesinin geçtiği yeri nerede bulabiliriz?

Soru Detayı

Bugünlerde rahatsızlık için Evrad-ı Bahaiye'yi ezber değil, kitaba bakarak okudum. Âhirinde ihtitam-ı Bahaiye olan hâtimesini bilemediğimden eskiden beri okumuyordum. Haydi bu defa bunu da okuyayım dedim. Gördüm ki: Bir sahifede ve uzun altı buçuk satırında, on dokuz defa "nur, nur, nur" kelimeleri... Emirdağ1[Y] - 174
- Burada bahsi geçen 19 defa Nur nur nur hangi kitapta var. Evradı kudsiye de gözükmüyor. Sonradan eklenmemiş mi?
- Nasıl bulabilirim.,?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Bugünlerde rahatsızlık için Evrad-ı Bahaiye'yi ezber değil, kitaba bakarak okudum. Âhirinde ihtitam-ı Bahaiye olan hâtimesini bilemediğimden, eskiden beri okumuyordum. Haydi, bu defa bunu da okuyayım dedim. Gördüm ki: Bir sahifede ve uzun altı buçuk satırında, on dokuz defa 'nur, nur, nur' kelimeleri..."

"Kat'î kanaatım geldi ki: Şah-ı Nakşibend, Gavs-ı A'zam gibi Risale-i Nur'u ve kudsî hizmetini keşfen müşahede edip tahsinkârane haber vererek ona işaretler ediyor. Ben de yalnız o altı satırı ve baştaki satırı ve âhirdeki satırı ile otuz senelik Bahaiye virdime, o meleklerin, Nurların intişarına muavenetleri niyetiyle ilhak eyledim.”(1)

Şah-ı Nakşibend tarafından, baştan sonuna kadar Peygamber Efendimiz (asm)’in duâlarının hususi bir tertip ile bir araya getirilmesinden meydana gelmiş olan bir yüksek evrad-u ezkar nev’inden olan Evrad-ı Bahaiye; çok geniş bir niyazı ve çok kudsî bir yalvarışı ifade eder. Burada zikredilen duâların tamamına yakını; âyet ve hadis-i şeriflerde mevcuttur.

Hazreti Üstad'ın ezbere bildiği ve baş taraflarında “Hz. Şah-ı Nakşibendi'nin kudsi bir duasıdır ki, Hazret-i Peygamber (asm)'den manevi âlemde ders almış.”(2) kaydını düşüp, ayrıca bu evrâdın yüz hasiyeti ve faydasının bulunduğunu ise bir risalede şöylece ifade etmiştir; “yüz hasiyeti ve faidesi bulunan Evrad-ı Kudsiye-i Şah-ı Nakşibendî'yi...”(3)

Üstad Hazretleri, “Evrâd-ı Bahâiye” olarak iştihar etmekle birlikte “Evrâd-ı Kudsiye” olarak da tesmiye edilen, Bahâeddin Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin Peygamber Efendimiz (asm)’den mânâ âleminde ders aldığı kuvvetli ve tesirli bir duâ metninin ihtitamında zikredilen 19 adet “nur” kelimat-ı mübarekesini mevzubahis etmiştir bir lahika mektubunda..

Üstadımız, kat-i bir kanaat ile bu bir sahifelik Evrad-ı Bahaiye’nin “ihtitam” kısmındaki uzun altı buçuk satırında, on dokuz defa tekrar edilen "nur nur nur" kelimelerinin; Şah-ı Nakşibend’in Risale-i Nur'u ve kudsî hizmetini keşfen müşahede edip tahsinkârane haber vererek ona işaretler ettiğini, ehemmiyetine binaen nazar-ı dikkatlerimize tevcih etmiştir.

On dokuz rakamı, şüphesiz Kur’ân’dan alınan bir şifredir. Bilindiği gibi, Kur’ân’da ebedî âlemlerle ilgili verilen bir haberde on dokuz adedi telaffuz ediliyor. Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden harika bir surette korunmuş olan Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin, Şah-ı Nakşibend’in Hazret-i Peygamber’den (asm) ders aldığı Evrad-ı Bahaiye (Evrad-ı Kudsiye) gibi yüksek esrarlı bir evradı kendisine daimî bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması; hiç şüphesiz bize, bu kudsi evradın her sıkıntı ve fitne anında bir zırh gibi giyinerek Allah’a sığınacağımız açık bir kapı olduğunu göstermeye yeterlidir ayrıca..

İşte bu ehemmiyetli gaybi işaretin nakşedildiği bu kıymettar sahifeyi ve üzerindeki mezkur 19 adet “nur” kelime-i mübarekini gösterir bir surette; bu vesileyle istifade ve istifazaya medar olması dua ve temennisiyle arz ediyoruz.(4)

Dipnotlar:

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, 122. Mektup.
(2) bk. Hizb-ü Envari'l-Hakaikı'n Nuriye, Evrad-ı Kudsiye Bölümü, Giriş Kısmı.
(3) bk. Lem’alar, On Yedinci Lem’a, On Üçüncü Nota.
(4) bk. Evrad-ı Bahaiye(şerhi) sf.11 - 12, İ.B.B. Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar, Yazma Eserler Koleksiyonu, Demirbaş No: OE_Yz_0737_01, Yer Numarası: 297.73 1

Ek bilgi: Üstad hazretleri, Mecmuat'u-l Ahzab'ta geçen Evrad-ı Bahaiye'nin bir sayfalık bu ihtitam duası hariç, hepsini Evrad-ı Kudsiye adıyla Büyük Cevşene idhal etmiştir. Ayrıca Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin nüshası var. Baş kısmı ve bazı esma-i hüsna ekleriyle birlikte iki katına yakın bir fazlalık teşekkül ediyor. Bu kişisel bir nüsha olup umumi değildir. Üstadın aldığı metin umumi metindir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Talhaozer

Allah razı olsun selamlar 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...