Block title
Block content

"Görenek gibi çok esbab ile tekessür eden hacat, zeminin kuvve-i nâbitesine sıkışmaz." cümlesini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, Avrupa küre-i zeminin hums-u öşrü iken, nev-i beşerin bir rub'unu letafet-i fıtriyesiyle kendine çekmiş. Hikmeten sabittir ki, efrad-ı kesirenin içtimâı, ihtiyacatı intaç eder. Görenek gibi çok esbabla tekessür eden hâcât, zeminin kuvve-i nâbitesine sığışmaz. İşte şu noktadan ihtiyaç, san'ata ve merak ilme ve sıkıntı vesait-i sefahete hocalık edip tâlime başlarlar..."(1)

Avrupa kıtası dünyanın geneline nispetle ellide biri iken, insanlığın dörtte birisini fıtri hoşluğu ile kendisine çekmiştir. Yani Avrupa coğrafi olarak dardır, güzeldir, demir madenidir, girintili çıkıntılıdır. Deniz ve nehirleri bağırsaklarıdır ve soğuktur. Bu şartlardan dolayı insanların büyük bir kısmı bu kıtayı yurt tutmuşlar. Bu sebepten dolayı dünyada nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yer Avrupadır.

Bir yerde nüfus yoğun ise, ihtiyaçlar da ona göre yoğunlaşır. Ayrıca insanların gelenek ve görenekleri, yani örf ve adetleri, insanların ihtiyacını birden bine çıkartarak çoğaltmıştır. Nüfusun yoğunlaşması, ihtiyaçların artması, zeminin besleme kuvvetini zaafa uğratır. Yani yeryüzünün ya da o kıtanın  kaynakları insanların ihtiyacını karşılayamaz hale gelir. İşte bu sebeplerden dolayı insanlar arayış içine girerek, yeni kaynakları ve sanatları araştırmaya başlarlar. Avrupa’nın hızlı gelişmesinde ve ilerlemesinde  bu sebepler önemli bir faktör olmuştur. Bu paragrafta anlatılan husus budur.  

(1) bk. Sünuhat, Devaü'l-Ye's

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

ilyas26125
İzahınız için teşekkürler ancak deniz ve nehirler için bağırsak kullanılmasının sebebi ne olabilir
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bu bir teşbihtir nehirler bağırsağı anımsatıyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...