Görülen pis ve çirkin manzaraların, şeytan tarafından kişinin zihnine kodlanmışsa bundan nasıl kurtulabilinir? Burada, "İlim onu tard eder." ifadesini nasıl tatbik edebiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada bazı noktaları aydınlığa kavuşturmak lazım ki, doğruya ve isabetli görüşe ulaşabilelim:

1. “Cehil, vesveseyi davet eder, ilim onu -vesveseyi- tardeder.” ifadesi; “vesvesenin insan kalbine bir zararı olmadığını ve o sözlerin insan kalbinden değil, şeytandan geldiğini bilmemek” manasında kullanılmıştır. Bu gerçeği bilmeyen kimseyi şeytan sürekli olarak vesveseye düşürür. Böylece o vesveselerin davetçisi de kişinin cehaleti olmuş olur. Burada şeytanın sözü ve telkinatı olan sözlere, kendi sözüymüş gibi bakan kişilerle; şeytan istediği gibi oynamış olur. İlim ise bu manadaki vesveseleri def’eder.

2. İnsanların uğraşıları ve ilgileri hayallerini daima bir noktaya doğru sürükler. Hayal ise daima bulunduğu ve ehemmiyetli gördüğü şeyler hususunda resimler ve manalara göre adeta elbiseler diker. Dolayısıyla hayalimizin sağlıklı resimler ve elbiseler dikmesi yolunda uğraşılarımızın şer’i şerife uygun olması için dinimiz bazı yasaklar getirmektedir. Haramdan ve harama götürecek yollardan uzak olmak gibi. Böyle bir tedbiri almayan kişi de zamanla vesveseler ve gelgitlerle boğuşmaya başlar ki, mesuliyet O’na aittir.

3. Şeytan hiç kimsenin zihnine bir şey kodlayamaz. Çünkü,

“Muhakkak ki şeytanın tuzağı pek zayıftır.”(Nisâ, 4/76)

ayetinde Cenab-ı Hak, şeytan desiselerinin zayıf olduğunu ve insanlara bu anlamda tesir etmekten uzak olduğunu ifade eder. Ama insan şeytanın telkinatı altına yine kendi zaafından ve suistimalatından dolayı girebilir. Bundan da anlaşılıyor ki, şeytan yine insanın zaafından istifade eder. Yoksa kendi gücünden dolayı değil. Bu zaafı bir insan kendi iradesiyle yapıyorsa elbette bundan mesuldür.

Bu esaslı kaidelerden sonra şunu söyleyebiliriz ki; insan günahlardan ve günaha götürecek yollardan uzak olmalı. Yoksa şeytan insan ruhundaki -günahlar vasıtasıyla oluşan- gedikten rahatlıkla girebilir. Bu da insanı mesul eder. Belki de ilim vesveseleri bu anlamda def’etmeye vesile olabilir. Fakat hissini ve hayalini kendi iradesiyle kirletmiş olan birisi bunu, başta def-i şer kabilinden günahlardan uzak durarak, sonra da celb-i nef’ kabilinden ibadet, zikir, dua ve Kur’an ve hakikatli tefsirleri okumak suretiyle temizlemeye çalışacak ki, tefekkür ve muhayyilesi, bunun bir vesvese olduğunu akletsin. Yoksa bundan etkilenecek ve psikolojisini bozacak ve bundan da mesul olacaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...