Gençlerle Risale-i Nur Dersi

İçerikler

Misâl-i musağğar olan insan

363 görüntüleme
10 ay önce

İbâdetin mânâsı

297 görüntüleme
11 ay önce

Sûret ve mânâ

284 görüntüleme
11 ay önce

Niçin beş vakit?

395 görüntüleme
1 yıl önce

En büyük müjde!

338 görüntüleme
1 yıl önce

Mevlâ-yı Kerim'lerine kavuşacak olanlar

420 görüntüleme
1 yıl önce

Hiç bir şey O'na ağır gelmez

361 görüntüleme
1 yıl önce

Herkesin her şeyinin kayıtlı olduğu bellek

420 görüntüleme
1 yıl önce

Her hayır O'nun elindedir

1.036 görüntüleme
1 yıl önce

Vesile-i muhabbet kemal ve hüzün ve ihsandır

174 görüntüleme
1 yıl önce

Hayat vazifesinden terhis

273 görüntüleme
1 yıl önce

Dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme

183 görüntüleme
1 yıl önce

Hayatı veren O'dur!

226 görüntüleme
1 yıl önce

Hamd ve senâ, medih ve minnet O'na mahsustur

234 görüntüleme
1 yıl önce

Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler

308 görüntüleme
1 yıl önce

Ulûhiyetinde ve saltanatında şeriki yoktur!

108 görüntüleme
1 yıl önce

Mülk umumen O'nundur!

250 görüntüleme
1 yıl önce

Sultan-ı Kâinat bir'dir!

185 görüntüleme
1 yıl önce

Vahdehu mânen der; Allah bir'dir!

210 görüntüleme
1 yıl önce

"Lâ İlâhe İllallah" zikrindeki müjdeler

149 görüntüleme
1 yıl önce

Tevhid Allah'ı bir bilmektir!

194 görüntüleme
1 yıl önce

Rahmetine iltica - Kudretine istinad

160 görüntüleme
1 yıl önce

Allah'ı hakiki tanımak tahkiki imandır!

633 görüntüleme
1 yıl önce

Hakikî saadetin formülü

577 görüntüleme
1 yıl önce

Cin ve İns'in en tatlı saadeti Muhabbetullah

541 görüntüleme
1 yıl önce

İnsanlığın en büyük makamı Marifetullah

471 görüntüleme
1 yıl önce

İnsan evvela nefsini sever!

444 görüntüleme
1 yıl önce

Kahrın da hoş, lütfun da hoş

572 görüntüleme
1 yıl önce

Meşru olmayan sevgiler

1.085 görüntüleme
1 yıl önce

Kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin olur!

605 görüntüleme
1 yıl önce

Mecazî ve hakikî aşk

443 görüntüleme
1 yıl önce

Sevgi ve korku

432 görüntüleme
1 yıl önce

Kalp, sevmekten yorulmaz!

522 görüntüleme
1 yıl önce

Kâinatı niçin severiz!

614 görüntüleme
1 yıl önce

Kâinatın sebeb-i vücudu muhabbettir!

574 görüntüleme
1 yıl önce

İnsana bahşedilen sıfatların yüce gayesi

793 görüntüleme
1 yıl önce

İnsan kâinatta bir bebek gibidir!

592 görüntüleme
1 yıl önce

Allah'ın birliğini gösteren varlıklar

879 görüntüleme
1 yıl önce

Vâhibü'l hayata arz ı ubûdiyet

455 görüntüleme
1 yıl önce

Şâhid-i Ezelinin huzurunda resmi geçit

383 görüntüleme
1 yıl önce

Rububiyet ve Ubudiyet

573 görüntüleme
1 yıl önce
Yükleniyor...