Block title
Block content

"Gözün açılmasıyla eşyayı görmemek mümkün değildir. Fakat mesmuatı dinlemekte veya hatıratı tahattur etmekte bu ıztırar yoktur." deniyor. Nasıl oluyor da göz açıldığında mecburen her şeyi görüp, kulak açıldığında her şeyi duyma zorunluluğu olmuyor?..

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve keza, mebde itibarıyla rüyette bir ıztırar vardır; sema'da, tahatturda ihtiyar vardır. Evet, gözün açılmasıyla eşyayı görmemek mümkün değildir. Fakat mesmuatı dinlemekte veya hâtıratı tahattur etmekte bu ıztırar yoktur."(1)

İnsan bir şeyi dinlemek ve düşünmekte irade sahibidir, lakin görmenin ilk aşamasında irade sahibi değildir. İnsan gözünü açtığında gördüğü şeyler arasında bir tercih yapamaz. Ben şunu görürüm şunu görmem diyemez. Ama iki sesten birisi arasında tercih yapabilir.

Mesela, bir yerde iki şarkı sesi olsa ikisinden birisine yönelebilir. Ama aynı karede yer alan iki farklı görüntü arasında tercih ve seçim yapamaz. Her ikisini de aynı anda görmek zorundadır. Bu yüzdendir ki, mahreme ilk bakış haram olmaz; ikincisi haram olur. Zira ikinci bakış insandandır. Zaten Üstad Hazretleri bakmanın her aşaması için muztardır demiyor, mebde itibari ile muztardır diyor.

Mebde ifadesini dikkate alırsak mesele anlaşılıyor. İlk bakışta zorunluluk varken ilk işitmede insan tercih yapabilir.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Suresi, 7. Ayetin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...