"Gözün gözbebeği de balarısı gibi, bütün kâinat safhalarında menkuş gül ve çiçek gibi delillerinden, burhanlarından alacağı ibret, fikret, ünsiyet gibi usare ve şıralarından vicdanda o tatlı imanlı balları yapar." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki arı, bal, usare, şıra gibi tabirler tefekkür ve zikre birer temsil ve teşbihtirler. Nasıl arı balı ve şırayı yapmak için çiçekten çiçeğe konmak ve oradaki polenleri almak zorunda ise, aynı şekilde insanın da marifet ve muhabbeti elde etmesi için göz, kulak, dil, dokunma, akıl gibi araçlar vasıtası ile kainat bahçesinden istifade etmesi ve onları bu duygular vasıtası ile idrak etmesi gerekiyor.

Mesela göz, bir arı gibi bir çiçeğe konduğu zaman, yani o çiçeğe nazar ettiği vakit, o çiçek üstünde Allah’ın tecelli eden birçok isminin nakış ve manalarını akla ve kalbe nakleder. Akıl ve kalp de bu naklolunan verileri iman ve hidayet formülü ile marifet ve muhabbete çevirip güzel bir iman balı oluşturur.

Mesela, çekirdeklerin o harika genetik yapısını inceleyen göz ve akıl gibi araçlar, kaderin somut bir misali olduğunu görür ve kaderi anlamakta güçlük çekmez. İnsanın hafızası, bilgisayarın bellekleri hepsi birer usare gibi imanın rükünlerine şahitlik ediyor. Bunun misallerini çoğaltmak mümkündür.

Meleklerin varlığına dair getirilen bütün akli ve kevni deliller, bir cihetle arının bal yapmak için bahçede uçmasına benzer. İnsanın akıl ve muhakemesi manalar bahçesinden imanın her bir rüknüne dair polenleri bulur ve kalbe nakleder. Kalp de onu vahiy ve hidayet laboratuvarında işleyerek marifet ve muhabbete çevirir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...