Block title
Block content

Gözün “şu kâinat kitabının bir mütalaacısı, sanat-ı Rabbaniyenin seyircisi ve rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı olması,..” ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Bir söz mutlak zikredildiğinde kemaline masruftur.” yani, o söze konu olan en mükemmel fert anlaşılır. Bu kaideye göre bu ve benzeri ifadelerde “kemal” mana kast edilmektedir. Aklın görevi anlatılırken, “akıl şöyle yapar, böyle yapar” denilmekle gerçek akıl, yerinde kullanılan akıl kastedilir. Aklını kullanmayanların yahut yanlış kullananların bu manadan bir nasipleri olmaz.

Göz için de durum aynıdır. Bir arı çiçekleri dolaşıp onlardan bal yaptığı gibi, kalbi imanla nurlanmış bir insanın gözü de seyrettiği İlâhî sanatlardan ilim, marifet ve muhabbet balı yapar.

Bu sözde, akıl için “kâinat anahtarı”, göz için “mütefennin nazır”, dil için “hazine-i rahmet nazırı” denilmesini bu manada değerlendirmek gerekir.

Şu var ki, göze “pencere” denilmesi gösteriyor ki, balı yapan aslında göz değil, o pencereden bakan ruhtur. Burada ruhun yaptığı iş, mecazî olarak, onun penceresi olan göze verilmiştir; “Kalem doğruyu yazmak zorundadır.” ifadesinde olduğu gibi.

"Gözün nuru, nur-u imanla ışıklanırsa ve kavîleşirse, bütün kâinat gül ve reyhanlar ile müzeyyen bir Cennet şeklinde görünür. Gözün gözbebeği de, bal arısı gibi, bütün kâinat safhalarında menkuş gül ve çiçek gibi delillerinden, bürhanlarından alacağı ibret, fikret, ünsiyet gibi üsare ve şiralarından vicdanda o tatlı, iman balları yapar.”(1)

(1) bk. İşaratü’l-İ’caz, Bakara Suresi, 6. Ayet Tefsiri

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...