Block title
Block content

"Günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler..." İnsanlarda olan vesvese, psikolojik rahatsızlıklar vesaire, hep günahlardan dolayı oluyor diyebilir miyiz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... Bâhusus nasıl ki o Hazretin yaralarından neş'et eden kurtlar, kalp ve lisanına ilişmişler; öyle de bizleri, günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler (neûzü billah) mahall-i iman olan bâtın-ı kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevk-i ruhanîsine ilişip zikirden nefretkârane uzaklaştırarak susturuyorlar."(1)

Büyük oranda vehim, vesvese ve buhranların kaynağı gaflet ve günahlardır diyebiliriz. Lakin yüzde yüz demek doğru olmaz, çünkü salih insanlarda da vehim ve vesveseler görülebiliyor.

Üstelik vehim ve vesvese insanın manen terakki edip teyakkuzuna da bir sebep olduğu için, her insanda görülebilir. Yani vehim dozajını aşmamak kaydı ile manevi mücadeleye sebep olduğu için faydalıdır bile denilebilir.  

Üstadımız bu inceliğe şu şekilde işaret ediyor:

"İfrâta varmamak, hem galebe çalmamak şartıyla, asl-ı vesvese teyakkuza sebeptir, taharrîye dâîdir, ciddiyete vesiledir. Lâkaytlığı atar, tehâvünü def eder. Onun için, Hakîm-i Mutlak, şu dâr-ı imtihanda, şu meydan-ı müsabakada bize bir kamçı-yı teşvik olarak, vesveseyi şeytanın eline vermiş, beşerin başına vuruyor. Şayet ziyade incitse, Hakîm-i Rahîme şekvâ etmeli اَعوُذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ  demeli."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, İkinci Lem'a. 
(2) bk. Sözler, Yirmi Birinci Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...