"Güneş dünyayı çekiyor." demek küfür müdür? Tabiat Risalesi'nde Üçüncü Muhal'in ikinci misalinde geçen "manevi ipler" kütle çekim, elektrostatik çekim vb midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah, bir çok hikmetlerden dolayı, kainatta fiil ve icraatlarını sebepler vasıtası ile icra ediyor. Bu yüzden sebepleri yok saymak mümkün değildir. Ama sebepleri de -haşa- Allah’ın yerine koyup, hakiki fail gibi kabul etmek şirk ve küfürdür. Bu yüzden ne sebebin vücudunu inkar edeceğiz, ne de sebepleri bir fail, bir mutasarrıf olarak kabul edeceğiz.

Güneşi, dünyayı çekip çeviren bir mutasarrıf, fail görmek ve arkasında işleyen Allah’ın kudret elini inkar etmek, şirk ve küfürdür. Lakin, Allah dünyayı güneşteki çekme ve itme sebebi ile yörüngede tutuyor, demenin imani ve dini açıdan bir sakıncası yoktur.

Burada bahsedilen manevi ipler, kainatta var olan kanunlar ve rabıtalardır. Yer çekimi, suyun kaldırma kuvveti, güneşin itme ve çekme kanunları bunlara misal olarak verilebilir.

Bu kanun ve rabıtalar Allah’ın kudret tecellisinin bir unvanı, bir tesmiyesinden ibarettir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...