Block title
Block content

Günlük hayatta işlenen günahların maneviyatımıza etkisi olur mu; bu günahlar Risale-i Nurlardan istifademizi azaltır mı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Günahlardan gelen manevi kir ve paslar, sadece Risale-i Nurlardan alınan verimi değil, manevi olarak da insanın değerini ve hassasiyetini eskitir ve yıpratır. Nasıl belli bir zamandan sonra makinelere periyodik bakımlar gerekli hale gelip uygulanır ise, aynı şekilde insan da manevi açıdan kir ve paslara maruz kaldığı vakit, tövbe ve istiğfar bakımı ile kendine gelmesi gerekir.

Allah’ın sonsuz şefkat ve merhameti, insanları günahlarından dolayı hemen cezalandırmıyor, ona fırsatlar ve imkanlar bahşediyor. Bu tövbe ve istiğfarlar bu imkanların en güzeli ve en şefkatli olanıdır. Bu sebeple manevi kir ve paslardan temizlenmek için daima tövbe ve istiğfar etmeliyiz.

Üstad Hazretleri bu hususta şu tespitleri yapıyor:

"Hazret-i Eyyub Aleyhisselâmın yaraları, kısacık hayat-ı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Bizim mânevî yaralarımız, pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. O münâcât-ı Eyyubiyeye, o hazretten bin defa daha ziyade muhtacız."

"Bahusus, nasıl ki o hazretin yaralarından neş'et eden kurtlar kalb ve lisanına ilişmişler. Öyle de, bizleri, günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler -neûzu billâh- mahall-i iman olan bâtın-ı kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevk-i ruhanîsine ilişip zikirden nefretkârâne uzaklaştırarak susturuyorlar."

"Evet, günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra, tâ nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah, istiğfarla çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir mânevî yılan olarak kalbi ısırıyor."(1)

(1) bk. Lem'alar, İkinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...