Block title
Block content

"Gurur Zaafdan Gelir, Dalâlete Gider. Gurur Dahilde İlhaddır; Harice, Küffarın efkârına Karşı Salâbettir." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Gurur Zaafdan Gelir, Dalâlete Gider. Gurur Dahilde İlhaddır; Harice, Küffarın efkârına Karşı Salâbettir."(1)

Gurur zaafdan gelir, dalâlete gider: Evet zaaf gururun madenidir. Zayıf ve güçsüz bir adam bu zayıflığını ve güçsüzlüğünü gurur perdesi ile örtmeye çalışır. Kuvvetli ve güçlü bir adam ise gurur perdesine muhtaç değildir. Yani kim gurur ve kibre tenezzül ediyor ise, o kimse gayet zavallı ve çelimsiz biri demektir ki, bu noksanlıklarını gurur ile örtmeye çalışıyor demektir. Mezarlıktan geçen birisi nasıl korku yüzünden ıslak çalıyor ise, gayet zayıf ve zavallı bir adam da korkusu ve zaafı yüzünden gurur türküsüne asılıyor yani.

Gurur dahilde ilhaddır; harice, küffarın efkârına karşı salâbettir: Müminin mümin kardeşine gurur ve kibir yapması ilhaddır, yani yoldan çıkmaktır ve caiz değildir. Lakin İslam’ın izzetini harice karşı göstermek için vakar anlamında gösterilen gurur salabettir, yani sağlam duruştur ve caizdir, hatta sevaptır. Çünkü kendi namına değil İslam adına o duruşu sergiliyor.

(1) bk. Asar-ı Bediyye, Lemeat, s.635.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...