"Güya o zîhayat bütün kâinattan gayet hassas mizanlarla süzülmüş bir katredir. Demek, şu zîhayatı halketmek ve ona Rab olmak, bütün kâinatı kabza-i tasarrufunda tutmak lâzım gelir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainat ve içindeki unsurları arasında öyle şiddetli bir ilişki ve münasebet var ki, âdeta bir birlerine kenetlenmiş ve kucaklaşmış gibidirler. Bu kucaklaşma ve kenetlenme kainatı âdeta parçalanması ve bölünmesi imkansız bir bütün haline sokuyor. Yani kainat ile bir parçası arasında bütünlük ilişkisi kuruyor. Aralarındaki baziyet yani farklı oluş kavramını âdeta yok ediyor her şeyi, sanki bir şeymiş şekline büründürüyor.

Mesela, güneş ile toprak konuşacak derecede birbirleri ile şiddetli münasebet içindelerdir. Kalp ile beyin arasındaki sinirler ve damarlar adeta cisimleşmiş bir hitaplaşma ve cevaplaşıp konuşma gibidir. Daha buna benzer sayısız misaller vardır. Bugün fen ilimleri bu manayı daha da netleştirip somutlaştırmıştır.

Küll bütün, cüz ise bütünün ayrılmaz bir parçasıdır. Nev tür demektir, fert ise o türün bir bireyidir.

İnsanlık bir türdür, Mehmet de bu türün bir ferdidir. İnsanlığı kim yaratmış ise Mehmet’i de O yaratmıştır. Zira Mehmet’in yaşaması için gerekli bütün şart ve sebepler Mehmet’in mensubu olduğu insanlık içinde gereklidir. Demek bütün insanları kim yaratmış ise Mehmet’i de yaratan odur. İkisini farklı faillere ve İlahlara vermek mümkün değildir.

Ayrıca Mehmet’in bedeni bütün kainattan süzülerek elde edilmiş muazzam bir toplama sanattır. Dolayısı ile Mehmet’in bedeni kimin sanatı ise, kainat da Onun sanatı olmak mecburiyetindedir. Çünkü Mehmet’in bedeni ile kainat arasında sıkı bir bağ, kuvvetli bir ilişki mevcut; birisi birinin diğeri başkasının olamaz.

Mesela, Mehmet’e gözü takan sanatkar gözün görmesi için güneşi bulunduğu yere asamaz ise, o zaman gözün bir önemi kalmıyor. Demek göz kimin sanatı ise güneşte Onun olmak icap ediyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...