"Güya rahmet tecessüm ederek katreler sûretinde hazine-i Rabbâniyeden akıyor mânâsında olduğundan, yağmura 'rahmet' namı verilmiştir." Yağmurun "rahmetten" ziyade "zahmet" olduğu da oluyor, nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yağmur dostken, rahmetken, onu aleyhimize çeviren ve kendimize gazap yapan kendi hata ve tedbirsizliğimizdir. Allah kâinata âdetullah (tabiat kanunları) denilen kaideler belirlemiş. Biz bu kaidelere ters hareket edersek, cezasını peşinen görürüz. Yani nötr olan yağmuru lehimize ve aleyhimize çevirecek olan biraz da kendi irademizdir.

Dünya hayatı, hem zıtların beraber cereyan ettiği hem imtihan meydanı olduğu hem terakki ve tedenniye uygun bir zemin olması nedeni ile bela ve musibetlere Allah izin veriyor ve zaman zaman insanları bu yolla ya rehabilite ediyor ya da cezalandırıyor.

Elemsiz ve belasız hayat ahiretteki cennet hayatıdır. Dünya hayatı, cennete layık insanların temyiz ve tefrik edildiği bir elek, bir süzgeçtir. Dolayısı ile insanların bir takım musibet ve belalara maruz kalması gayet normal ve doğal bir durumdur.

Soğuk olmadan sıcağın, sıcak olmadan da soğun kıymeti bilinmez. Zıtların iç içe olması, nimetin ya da nimetin arkasında iş gören İlahi isimlerin anlaşılması içindir. Yeknesak olan hayat formatında nispi değerler nispi kıymetler nispi güzellikler anlaşılmaz. Mesela, hayatta sadece yirmi derecelik sıcaklık olsa idi, aşırı soğuk ve sıcakla bilinebilecek değer ve kıymetler asla anlaşılmazdı...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...