Block title
Block content

"Hac miftahiyla açılan meratib-i külliye-i rububiyet dürbünüyle nazarına görünen afak-i azamet-i uluhiyet... Şeairiyle kalbine ve hayaline gittikçe genişlenen..." İzah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hac anahtarıyla insana açılan külli rububiyet mertebeleri, yani insan bu zaviyeden Cenab-ı Hakk’ın her taraftaki rablığını veya terbiyeciliğini müşahede etmektedir. Hac da görülen tablo bu manayı bizlere vermektedir. Dünyanın bir çok yerinden gelen renkleri, ırkları farklı insan topluluklarının, bir arada bulunması Cenab-ı Hakk’ın rablığını ilan etmektedir.

Bununla birlikte tüm yeryüzündeki insanlarda bir terbiye söz konusu olduğu gibi; hacca gelenlerde daha hususi bir terbiye görülmektedir.

Çünkü nefsi terbiye başka şeye benzemiyor. Resulullah’ın (a.s.m.) huzurunda bundan sonraki hayat için azaları ve hisssiyatları terbiyeye söz vermek ve bunu başarabilmek ne büyük bir bahtiyarlık olur. İnsanda bu terbiye meydana geldiği gibi kainattaki diğer mahlukatta da bu terbiyeyi en hususi daireden, ta en geniş daireye kadar görmek mümkündür.

Mesela, bir sinek terbiyeden geçip bal verdiği gibi, aynı türdeki tüm sinekler de o balı Cenab-ı Hakk’ın izniyle bizlere vemektedir. Bir ağaç terbiyeden geçip elmayı dalları vasıtasıyla bize uzattığı gibi, yeryüzündeki tüm elma ağaçları da bizlere elmayı sunmaktadır. Bir et parçası olan gözümüz terbiyeden geçirilip görmemizi sağladığı gibi, tüm gözler de aynı terbiyeden geçirilip görme keyfiyetine haiz olmuşlardır.

Bu bakış açılarıyla her tarafta Cenab-ı Hakk’ın gerek rablığı, gerekse terbiyeciliğinin söz konusu olduğunu görürüz.

İşte Cenab-ı Hakk'ın bu terbiyeciliği ve rablığı gerek hayalimizde, gerekse kalbimizin en geniş veya en derin kısımlarında kendisini göstermektedir.

Bu tefekkür boyutu artıp genişledikçe insanın Rab-i Rahim’ine olan hayreti ve muhabbeti artmakta, onun heybeti hayatın her lahzasında karşımıza çıkmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...