"Hacc-ı ekber mânâsını taşıyan leyali-i aşereniz" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Aziz, sıddık kardeşlerim ve hizmet-i Kur’âniyede faal, sebatkâr arkadaşlarım;

"Evvelâ: Bu sene hacc-ı ekber mânâsını taşıyan leyali-i aşerenizi ruh u canımızla tebrik ederiz..."(1)

Leyali-i aşere, Zilhicce ayının ilk on gecesidir. Yani her senenin Kurban Bayramı'ndan önceki ilk dokuz gününün gecesi ve Kurban Bayramı'nın evvelki gecesi olmak üzere faziletli ve sevaplı on gecedir.

“Yemin olsun tan yerinin ağarmasına. On geceye. Çift olana ve tek olana. Geçip gitmekte olan geceye. Düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir?” (Fecr, 89/1-5)

İkinci âyette geçen on gecenin, hac ayı olan zilhiccenin ilk on gecesi, hicrî yılın birinci ayı olan muharremin ilk on gecesi, ramazanın ilk veya son on gecesi olduğu yönünde değişik rivayetler vardır.

Ancak birinci mâna tercihe daha uygundur. Çünkü bu sûre Mekke’de indiğine, ramazan orucu ise Medine’de farz kılındığına göre, ikinci ve üçüncü şıklardaki günler sûrenin indiği dönemde özel bir önem taşımıyordu. Zilhiccenin ilk on günü ise sûrenin inmesinden önce de Araplar’da kutsal sayılıyordu.

"Hacc-ı ekber" genel kabul gören görüşe göre, Hac mevsimi dışında Kâbe’ye yapılan ziyarete (umreye) hacc-ı asğar; hac mevsiminde yapılan ziyarete de hacc-ı ekber denir. Bayramın birinci gününe de “hacc-ı ekber” denilir.(2) Hz. Ali (r.a.), “Resûlullah’a (s.a.s.) 'el-haccü’l-ekber hangi gündür?' diye sordum; ‘Bayramın ilk günüdür.’ buyurdular.” demiştir(3).

Bu durumda "hacc-ı ekber", "leyali-i aşere" denilen Zilhiccenin ilk on gecesi içine dahil olmuş oluyor. On gece ile hacc-ı ekber iç içe olduğu için, Üstadımız böyle bir ifade ile bu günleri tebrik ediyor.

İlave bilgi için tıklayınız:

- HACC-I EKBER.

Dipnotlar:

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, 203. Mektup.
(2) bk.
Zeylaî, Tebyîn, II, 33.
(3) bk. Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’an, 10.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...