"Hacc-ı Şerif bil'asale herkes için bir mertebe-i küllîyede bir ubûdiyettir. Bir Hacı, ne kadar ami de olsa, kat'-ı merâtib etmiş bir veli gibi umum aktar-ı arzın Rabb-ı Azîmi ünvanıyla Rabbine müteveccihtir..." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Allah’ın rahmeti cemaat üzerinedir.” (Hadis-i Şerif)

Cemaatle kılınan namazlara yirmi yedi kat sevap yazılması bunun en açık bir örneğidir. İnsan; cuma, bayram, husuf ve küsuf namazlarını, bulunduğu beldenin bütün sakinleriyle birlikte kıldığında, Allah’a o beldenin Rabbi ünvanıyla müteveccih olmuş olur. Hac'da ise bu mana çok daha inkişaf eder. Dünyanın her tarafından gelip hac ibadetini toplu olarak yerine getiren müminlerden her biri “umum aktar-ı arzın Rabb-ı Azîmi ünvanıyla Rabbine müteveccihtir.”

Bundan dolayı, “Bir Hacı, ne kadar ami de olsa, kat'-ı merâtib etmiş bir veli gibi,..” Rabbine müteveccih olabiliyor. Hac vasıtasıyla kazanılan bu büyük dereceyi Üstat Hazretleri, bayram günlerinde bir neferin padişahın huzuruna doğrudan çıkarak onunla görüşebilmesine benzetiyor.

İşte hac bütün aktar-ı arzın, yani yeryüzünün tamamının bayramıdır. Zira, İslâm’dan önce Kâbe putlarla dolu iken şimdi bütün şirk unsurlarından temizlenmiş ve daha önce müşrikler uygunsuz kıyafetlerle putların etrafında tavaf ederlerken şimdi Allah’ı bir bilen insanlar, kalpleri sadece O’na bağlı olarak, O’nun emri üzerine hacca gelmişler ve Kâbe'yi Allah Resulünün (asm.) tarif ettiği şekilde tavaf etmektedirler. Bu hal, başta Kâbe’nin, sonra onu kuşatan bütün yer küresinin manevî bir bayramıdır.

Her ülkeden gelen muhtelif ırklara mensup insanların aynı duygularla Hac ibadetini yerine getirmeleri, birbirleriyle tanışıp kaynaşmaları da

“Muhakkak ki, müminler ancak birbirinin kardeşidirler.” (Hucurât, 49/10)

âyet-i kerimesinin bütün kâinata ilânı manasını taşır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...