"Haddinden tecavüz edenin haddini bildirmek için..." Asrımızda böyle muteriz nâehillerin numuneleri mevcut mudur, İçtihad Risalesi hakikaten onların yanlış telakki ve davalarına cevap olarak kifayetli midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu sualin iki yönü vardır:

Biri, haddinden tecavüz edenler var mıdır?

Elbette, hem de hiçbir asırda olmadığı kadar vardır. Kaderi inkâr edenler, mezhepleri kabul etmeyenler, mucize, keramet, vesile, şefaat, kabir hayatı gibi iman hakikatlerini reddedenler, sünneti kabul etmeyenler...

Özetle, bu asır nasıl ki, günahlar açısından bütün asırlarda işlenenlerin hepsinin bulunduğu bir asır ise, imansızlık ve inanç bozukluğundan, ayet ve hadisleri akıllarına göre, nefislerine uyarak yorum yapmaya kadar her batıl düşüncenin bulunduğu bir asır olmuş.

Bu açıdan haddini aşanlar pek çoktur, bunlardan biri de içtihad konusunda reform adı altında Kur'an ve hadislerin hakikatlerini bozmaya çalışınlardır.

İşte isim verilmeden bu batıl düşünce sahiplerine cevap verilmektedir. Zira esas olan isimler değil, fikirlerdir. Batıl fikirler yok olunca, o fikirlerin sahipleri de onun yolundan gidenler de yok olur.

Diğer sual ise, bu Risalenin cevap olarak yeterli olup olmadığıdır.

İçtihat Risalesini insafla, vicdanla, muhakeme ve objektif bir nazarla inceleyenler hakikati teslim eder.

Ama bağnazca, fanatikçe ve inatla bakanların hakikati teslim etmesi pek mümkün değildir. Bu sadece bu risale açısından değil, diğer risaleler ve hakikatler açısından da böyledir.

Bilhassa Hatime kısmı; yani "Farklı mezheplerin varoluşundaki sebepler nedir?" ve "Hakikat birden fazla olabilir mi?" suallerinin cevapları çok müessir ve ikna edici cevaplardır.

İçtihadın önündeki altı mâninin tahlili gayet ilmî, sosyolojik ve psikolojik bakımdan da muazzam bir tespittir.

Yine "Sahabenin derecesine diğer insanlar niçin yetişemez?", sualine getirmiş olduğu bakış açısı çok müstesna ve çok müessirdir.

Bilhassa sahabe zamanında doğru ile yalanın birbirinden uzaklığı ve sahabenin doğruluğunun nasıl iliklerine kadar yerleştiği ve İslam’ın meydana getirdiği inkılabın sahabe zamanındaki tazeliği ve tesirinin tespitleri çok harika ve mukni tespitlerdir.

İnsafla, vicdanla bakanlar, bu Risalenin harikulade olduğunu hemen teslim eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...