Block title
Block content

“Haddinden tecavüz edenin haddini bildirmek için...” Asrımızda böyle muteriz naehillerin örnekleri mevcut mudur, İçtihad Risalesi hakikaten onların yanlış telakki ve davalarına cevap olarak kifayetli midir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu sorunun iki yönü vardır:

Biri, haddinden tecavüz edenler var mıdır?

Elbette, hem de hiçbir asırda olmadığı kadar vardır. Kaderi inkar edenler, mezhepleri kabul etmeyenler, mucize, kabir hayatı gibi iman hakikatlerini reddedenler, sünneti kabul etmeyenler...

Özetle, bu asır nasıl ki, günahlar açısından bütün asırlara işlenenlerin hepsinin bulunduğu bir asır ise, imansızlık, inanç bozukluğu, sapkınlık, ayet ve hadisleri akıllarına göre, nefislerine uyarak güya yorum adı altında bozan bida ehli kişilere kadar, her batıl düşüncenin bulunduğu bir asır olmuş.

Bu açıdan haddini aşanlar pek çoktur, bunlardan biri de içtihat konusunda reform adı altında Kur'an ve hadisleri bozanlardır.

İşte isim verilmeden bu batıl düşünce sahiplerine cevap verilmektedir. Zira esas olan isimler değil fikirlerdir. Batıl fikirler yok olunca, o fikirlerin sahipleri de onun yolundan gidenler de yok olur.  

Diğer soru ise, bu Risalenin cevap olarak yeterli olup olmadığıdır.

İçtihat Risalesini insafla, vicdanla, muhakeme ve objektif bir nazarla inceleyenler hakikati teslim eder.

Ama bağnazca, fanatikçe ve inatla bakanların hakikati teslim etmesi pek mümkün değildir. Bu sadece bu risale açısından değil, diğer risaleler ve hakikatler açısından da böyledir.

Özellikle Hatime kısmı; yani "Farklı mezheplerin varoluşundaki nedenler nedir?" ve "Hakikat birden fazla olabilir mi?" sorularının cevapları çok etkileyici ve ikna edici cevaplardır.

İçtihadın önündeki altı engelin analizi gayet ilmi, sosyolojik ve psikolojik hükümleri içinde barındıran muazzam bir tespittir.

Yine sahabenin (Peygamberimizle beraber bulunan ve bizzat ondan ders alan Müslümanlar) derecesine diğer insanlar niçin yetişemez, sorusuna getirmiş olduğu bakış açısı çok orijinal ve etkili bir bakış açısıdır.

Özellikle sahabe zamanında doğru ile yalanın birbirinden uzaklığı ve sahabenin doğruluğu nasıl iliklerine kadar içselleştirdiği ve İslâm’ın meydana getirdiği inkılâbın sahabe zamanındaki tazeliği ve etkisi tespitleri çok orijinal ve etkileyici tespitlerdir.

İnsafla, vicdanla bakanlar, bu Risalenin harikulade olduğunu hemen teslim eder...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...