HADÎS-İ ŞERİF

Hadîs, söz demektir. Peygamber Efendimizin (asm) mübarek söz, fiil ve hareketleri veya onayladığı söz, iş veya davranıştır. Diğer bir deyişle hadis, Peygamber Efendimizin sünnetidir. Ayrıca hadisten bahseden ilim dalının adına da hadis ilmi denir.

Hadisler İslâm Dini’nin ikinci kaynağıdır. Hadis, başlı başına bir ilim olmakla beraber aşağıda bu ilimle ilgili bazı kavramlara kısaca temas edilmiştir:

Râvi: Hadisi kendisinden sonrakilere aktarana râvi denir.

Sened: Ondan ona aktarırken oluşan aktarma zincirine hadisin senedi denir. Yani, hadisin senedi, Peygamber Efendimizden (asm) gelen bir hadisi veya haberi kimler aktarmışsa, bu aktaranların isim listesinden ibarettir.

An’ane(li sened): Hadis rivayetinde Peygamber Efendimiz’e varıncaya kadar “filandan, o da filandan” şeklinde oluşan isim listesine denilir.

İsnad: Bir hadis ondan ona aktarılırken en son Peygamber Efendimize dayandırılmasına ise, isnâd denir. Hadisler güçlü ve sağlam ellerden doğru bir şekilde aktarılıp Peygamber Efendimize isnad edilirse (dayandırılırsa) sahih hadis adını alır.

Meşhur hadis: İlk asırda âhâdî hadis iken (yani bir Sahabî tarafından rivayet edilmişken), ikinci asırda meşhur olan ve yalanda birleşmeleri mümkün olmayan topluluk tarafından rivâyet edilen hadis.

Makbul hadis: Kendisiyle amel edilmesini gerektiren, mütevatir, sahih, hasen ve bazı zayıf hadislerdir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...