"Hadis-i şerifte اِذَا اَقْسَمَتْ عَلَي اللّٰهِ لَاَبَرَّهَا Yani: O latife, Allah’a yemin ettiği zaman, (Yani bir şeyi ondan istediği vakit) Allah onun yeminini doğruluyor, yani dilediğini kabul ediyor." Latife ve hadisin manası nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, o öyle bir latifedir ki, hadîs-i şerifte اِذَا اَقْسَمَتْ عَلَي اللّٰهِ لَاَبَرَّهَا Yani: O latife, Allah’a yemin ettiği zaman, (Yani bir şeyi ondan istediği vakit) Allah onun yeminini doğruluyor, yani dilediğini kabul ediyor."(1)

Abdülmecid ağabeyin yaptığı Mesnevi tercümesinde buna güzel izah vardır. Şöyle ki;

"İ’lem eyyühe’l-aziz! Velilerin himmetleri, imdatları, mânevî fiilleriyle feyiz vermeleri hâlî veya fiilî bir duadır. Hâdî, Muğîs, Muîn, ancak Allah’tır. Fakat insanda öyle bir lâtife, öyle bir hâlet vardır ki, o lâtife lisanıyla her ne sual edilirse -velev ki fâsık da olsun- Cenâb-ı Hak o lâtifeye hürmeten o matlubu yerine getirir. O lâtife pek uzaktan bana göründü ise de, teşhis edemedim."(2)

Burada bahsedilen latife özel bir latifedir; Üstadımız da "teşhis edemedim" diyor, biraz gizli bir özelliğe sahiptir. Bu latife hürmetine Allah istenilen şeyleri verir. Bununla beraber aslında her latife ve uzvun da isteklerine Allah değer verip yaratır.

Latife, insan mahiyetinde bulunan duygu ve cihazları temsil eden genel bir ifadedir. Mesela, midenin açlık hissi bir duadır, Allah bu duaya mukabil yeryüzünü bir sofra bir maide şekline çevirmiştir.

Yine insanın kalbindeki aşk-ı beka yani sonsuzluk arzusu kuvvetli bir duadır. Allah da bu duaya mukabil ahiret alemini inşa etmiştir.

İnsan mahiyetinde bulunan duygu ve latifelerin Allah’a yemin etmesi, kuvvetli bir şekilde arzu ve talepte bulunmaları anlamındadır.

Bu hadisin mealini Üstadımız bizzat Arabi ifadesinden sonra kendisi veriyor: (Yani bir şeyi ondan istediği vakit) Allah onun yeminini doğruluyor, yani dilediğini kabul ediyor.

Dipnotlar:

1) bk. Mesnevi-i Nuriye, (trc. A. Badıllı).

2) bk. Mesnevi-i Nuriye, Şule.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...